Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Information
Retrieved on: 
tisdag, september 8, 2020 - 2:07pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-09-08

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

 

Coeli Private Equity AB ('Bolaget') publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 augusti 2020.

 

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

 

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 augusti 2020 uppgår till 106,35 SEK för Bolagets stamaktier, viket är en minskning om -0,9% sedan det senaste värderingstillfället.

 

 

Indikativt NAV* per den 31 augusti 2020

 

Nettotillgångar

831 931 018

Antal stamaktier**  

7 652 180   

Indikativt NAV per Stamaktie         

106,35 SEK   

 

*NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller Stamaktier Serie II, dividerat med antalet Stamaktier, exklusive återköpta Stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.

** Antalet utestående Stamaktier, exklusive återköpta Stamaktier

 

 

Fastställt den 8 september 2020

 

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 augusti 2020.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 september 2020 klockan 15:00 CEST.Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

1128797  08.09.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1128797&application_name=news&site_id=jotup