Coeli Fastighet II AB förvärvar fastighet i Nacka

Information
Retrieved on: 
måndag, september 7, 2020 - 11:01am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-09-07

Coeli Fastighet II AB förvärvar fastighet i Nacka

 

Coeli Fastighet II AB ('Coeli') har den 7 september 2020 ingått avtal om förvärv av fastigheten Sicklaön 73:116 i Nacka till ett underliggande fastighetsvärde om 135 miljoner kronor. Fastigheten tillträds omgående.

 

Coeli kommer under innehavstiden förädla fastigheten. Fastigheten är belägen intill Ektorp i Nacka, endast fem minuters färd från Nacka Forum dit nya tunnelbanan ska dras. Investeringen är i linje med bolagets investeringsstrategi och planarbetet för att utveckla fastigheten har redan påbörjats.

 

Fastigheten har en uthyrbar area om 3 845 kvm och en tomtareal om 7 882 kvm. Fastigheten har hyresintäkter om cirka 6 miljoner kronor och Coeli Fastighet II har efter förvärvet sammanlagda hyresintäkter om cirka 16,5 miljoner kronor per år. De största hyresgästerna är ICA, Jyma Bil och Nordic Wellness som tillsammans hyr cirka 80% av fastigheten.

 

'Vi är glada att kommunicera det 6:e och hittills största förvärvet i Coeli Fastighet II.  Fastigheten ligger i ett väldigt attraktivt läge och vi ser fram emot att få ta del av utvecklingen och lyfta området kring Ektorps Centrum. Vi har flera andra spännande investeringar i vår pipeline och hoppas kunna kommunicera fler affärer till bolaget inom kort', säger Jakob Pettersson, ansvarig portföljförvaltare för Coeli Fastighet II AB.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 7 september 2020 klockan 11:30 CEST.             Dokument: Coeli Fastighet II AB förvärvar fastighet i Nacka

1128155  07.09.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1128155&application_name=news&site_id=jotup