SCBC: AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för januari-juni 2020

Information
Retrieved on: 
fredag, juli 17, 2020 - 8:01am
Geotags: Pressmeddelande 2020-07-17

 

 

 

AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för januari-juni 2020

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) delårsrapport för januari-juni 2020 finns nu tillgänglig på sbab.se/IR.

 

 

Januari-juni 2020 (Januari-juni 2019)

  • Rörelseresultatet uppgick till 821 mnkr (905)
  • Räntenettot uppgick till 1 501 mnkr (1 439)
  • Kostnaderna uppgick till 553 mnkr (513)
  • Kreditförlusterna uppgick till 18 mnkr (6)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,7 procent (17,0)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody's
  • Stor marknadsturbulens och ökad osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen till följd av coronaviruset (Covid-19)

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Inglander, VD SCBC

Direkt: 08-614 43 28, E-post: mikael.inglander@sbab.se

 Dokument: Delårsrapport AB Sveriges Säkerställa Obligationer (publ) januari-juni 2020
Dokument: Pressmeddelande - AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för januari-juni 2020

Språk: Svenska
Företag: SCBC
Sverige
EQS News ID: 1095787SCBC

/ Halvårsrapport
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1095787  17.07.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1095787&application_name=news&site_id=jotup