Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)  

Information
Retrieved on: 
onsdag, juni 10, 2020 - 3:09pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-06-10

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

 

 

Coeli Private Equity AB ('Bolaget') publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 maj 2020.

 

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i

enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

 

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 maj 2020 uppgår till 105,41 SEK för Bolagets stamaktier, viket är en minskning om 3,1% sedan det senaste värderingstillfället.

 

 

Indikativt NAV* per den 31 maj 2020

 

Nettotillgångar

817 651 128

Antal stamaktier  

7 670 137

Indikativt NAV per Stamaktie         

105,41 SEK

 

*NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller Stamaktier Serie II, dividerat med antalet Stamaktier, exklusive återköpta Stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.

 

 

Fastställt den 10 juni 2020

 

 

Bolaget avser att framöver skicka uppdateringar i detta format till investerare samt övriga intressenter månadsvis, med undantag för de månader då Bolaget publicerar finansiella rapporter, enligt den finansiella kalender som återfinns på Bolagets webbplats.

 

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 maj 2020.

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 juni 2020 klockan 15:15 CET.

 Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)  

1067595  10.06.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1067595&application_name=news&site_id=jotup