CNI Nordic 5 AB avyttrar sitt innehav i e-lösningsföretaget Scrive AB

Information
Retrieved on: 
måndag, juni 8, 2020 - 5:04pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-06-08

 

CNI Nordic 5 AB avyttrar sitt innehav i e-lösningsföretaget Scrive AB

 

 

CNI Nordic 5 AB ('Bolaget') meddelar idag att man har avyttrat innehavet i portföljbolaget Scrive AB ('Scrive') i samband med att det internationella investmentbolaget Vitruvian Partners förvärvat samtliga aktier i Scrive.

 

CNI Nordic 5 AB förvärvade under slutet av 2019 och i början av 2020 minoritetsposter i Scrive, sedan man identifierat bolagets starka position inom en intressant och strukturellt växande marknad. Scrive grundades 2010 och är idag marknadsledande inom elektroniska signeringslösningar och säker identifiering.

 

'Det är mycket tillfredsställande att på relativt kort tid kunna realisera en hög avkastning till våra investerare, särskilt i rådande marknadsläge. IRR, dvs. avkastningen i årstakt, uppgår i denna transaktion till +206%. Vi är glada att Scrive nu har fått en långsiktig och kapitalstark ägare i Vitruvian Partners, som kan finansiera bolagets fortsatta tillväxt' kommenterar Erik Ejerhed, en av de ansvariga förvaltarna för CNI Nordic 5 AB.

 

För mer information om Bolaget och dess portföljbolag, se https://coeli.se/vara-fonder/private-equity-fonder/cni-nordic-5/.

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB (publ)

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 juni 2020 klockan 17:10 CET.

 Dokument: CNI Nordic 5 AB avyttrar sitt innehav i e-lösningsföretaget Scrive AB

1065451  08.06.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1065451&application_name=news&site_id=jotup