Coeli Private Equity 2016 AB (publ) NAV rapport Q1 2020

Information
Retrieved on: 
tisdag, maj 26, 2020 - 10:01am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-05-26

Coeli Private Equity 2016 AB (publ) NAV rapport Q1 2020

 

Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 559031-9249, publicerar NAV rapport för Q1 2020. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida, www.coelipe.se

 

Nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 mars 2020 uppgår till 227,18 SEK för Bolagets Preferensaktie P2.

 

NAV-kursen har även fastställts av AIF-förvaltaren FCG Fonder AB och finns tillgängligt på www.fcgfonder.se

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 maj 2020 klockan 10:30 CET.

 Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=WAJMBEDBEI
Dokument titel: Coeli Private Equity 2016 AB pressmeddelande

1055235  26.05.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1055235&application_name=news&site_id=jotup