SCBC: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2020

Information
Retrieved on: 
tisdag, april 28, 2020 - 12:04pm 

Pressmeddelande 2020-04-28

 

 

 

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2020

 

Vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) 28 april 2020 omvaldes Jan Sinclair, Jane Lundgren Ericsson och Klas Danielsson som ledamöter i styrelsen. Jan Sinclair omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 17 981 921 716 kronor överförs i ny räkning.

 

Arvoden

Årsstämman beslutade att arvode utgår till styrelseledamöterna med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i SBAB-koncernen.

 

Övriga beslut

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens 'Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande' beslutade den 27 februari 2020.

 

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att läsa här.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Wennergren, Presschef

Telefon: 0724 51 79 37 

E-post: erik.wennergren@sbab.se

 

 Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=XVBURXOHAF
Dokument titel: AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2020 (PDF)

Språk: Svenska
Företag: SCBC
Sverige
EQS News ID: 1031763SCBC

/ Kommuniké från årsstämma
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1031763  28.04.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1031763&application_name=news&site_id=jotup