Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Information
Retrieved on: 
tisdag, maj 9, 2023
Stock Symbol: 
Geotags: Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i Novotek AB


Novotek AB höll idag 2023-05-08 årsstämma och beslöt följande: 


Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2022 dela ut en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 10 maj 2023. Utdelningen beräknas ske den 15 maj 2023.

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson, Sven Kristensson och Peter Rosén. Sven Kristensson valdes till ny styrelseordförande. Göran Andersson har avböjt omval.

Valberedning

Årsstämman omvalde valberedningens ledamöter Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB. 

Revisor

Årsstämman omvalde Mazars AB med huvudansvarig revisor Anders O Persson samt Caroline Norrsand, verksam vid Mazars AB.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Arvodering av styrelse

Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett arvode om 400 tkr till styrelseordförande samt 125 tkr till övriga styrelseledamöter. 

Ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2022 godkändes.Information

För ytterligare information kontakta: 


Tobias Antius

CEO

073-6338915

[email protected]            


Helena Bramstorp

CFO

070-9989133

[email protected]Novotek AB


Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom lösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering, produktionsprocesser samt tjänsteutbud kring deras leverans. Med djup kunskap om hur industriella informationsflöden skapas och kontrolleras kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi tillhandahåller lösningar för all datahantering från insamling och lagring till analys, visualisering och styrning såväl från produktionen som själva produkten som kunden producerat. Viktiga branscher är energi, livsmedel, läkemedel, järn & stål, kemi & petrokemi, papper & massa, tillverkning samt VA.


Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.


Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

[email protected] 

Organisationsnummer: 556060-9447


 


Dokument: Novotek AB Kommuniké från årsstämma

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1626839Novotek AB

/ 64 Kommuniké från årsstämma
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1626839  08.05.2023 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1626839&application_name=news&site_id=jotup