Novotek AB: Årsredovisning 2022

Information
Retrieved on: 
lördag, april 15, 2023
Stock Symbol: 
Geotags: Novotek AB: Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för Novotek AB har offentliggjorts och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.com. Årsredovisningen finns här även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). För ytterligare information kontakta:


Tobias Antius                    

CEO och verkställande direktör             

073-6338915                      

[email protected]            


Helena Bramstorp

CFO

070-9989133

[email protected]Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april, 2023 kl. 10:00 (CEST).


Dokument: Novotek AB Årsredovisning 2022

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1605733Novotek AB

/ 60 Årsredovisning
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1605733  12.04.2023 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1605733&application_name=news&site_id=jotup