MGI: Starkt fjärde kvartal 2022, 16% intäktstillväxt varav 13% organisk, just. EBITDA-marginal 34%, skuldsättningsgrad 2,9x, engångsnedskrivning speltillgångar ej kärninnehav och försäljning EG7