MGI – Media and Games Invest SE: Bolagets säte och huvudkontor har framgångsrikt flyttats från Malta till Sverige