Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Information
Retrieved on: 
söndag, januari 22, 2023
Stock Symbol: 
Geotags: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Pressmeddelande

Stockholm 2023-01-10

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

 

Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 december 2022.

 

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har beräknat fondens indikativa värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM. Fastställt NAV per 31 december 2022 kommer att offentliggöras i Bolagets översiktligt granskade delårsrapport för 2022 den 28 februari 2023.

 

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 december 2022 uppgår till 179,08 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 0,9% sedan det senaste värderingstillfället.

 

 

Indikativt NAV* per den 31 december 2022

 

Nettotillgångar

1 471 996 011 SEK   

Antal stamaktier** 

7 344 624

Indikativt NAV per Stamaktie         

179,08 SEK

     

 

* NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.

** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.

 

 

Fastställt den 10 januari 2023

 

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 december 2022.

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 januari 2023 klockan 15:20 CET.Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

1531897  10.01.2023 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1531897&application_name=news&site_id=jotup