Coeli Private Equity AB publicerar nettoandelsvärde (NAV) per 9 december 2022

Information
Retrieved on: 
söndag, december 18, 2022
Stock Symbol: 
Geotags: Coeli Private Equity AB publicerar nettoandelsvärde (NAV) per 9 december 2022

Pressmeddelande

Stockholm 2022-12-09

Coeli Private Equity AB publicerar nettoandelsvärde (NAV) per 9 december 2022

 

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168–1019 (”Bolaget”), publicerar NAV rapport per 9 december 2022. NAV-kursen har fastställts av AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB och finns att tillgå på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

 

I enlighet med Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska en AIF-förvaltare värdera tillgångarna i en alternativ investeringsfond och beräkna nettotillgångsvärdet (NAV) per andel eller aktie i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden. Bolaget har den 9 december 2022 genomfört den minskning samt ökning av aktiekapitalet som beslutades på årsstämman den 28 september 2022.

 

Nettoandelsvärdet (NAV) per den 9 december 2022 uppgår till 178,35 SEK per Stamaktie och 105,69 SEK per Stamaktie serie II.

 

Indikativt NAV* per den 9 december 2022

 

Nettotillgångar**

1 458 762 458 SEK   

Antal stamaktier*** 

7 349 484

Antalet stamaktier serie II

1 400 000

Indikativt NAV per Stamaktie         

178,35 SEK

Indikativt NAV per stamaktie serie II

105,69 SEK

 

 

     

 

* NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.

** Nettotillgångar baseras på ej reviderad resultat- och balansräkning per 2022-12-09

*** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.

 

Fastställt den 9 december 2022

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 december 2022 klockan 16:30 CET.Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar nettoandelsvärde (NAV) per 9 december 2022

1509833  09.12.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1509833&application_name=news&site_id=jotup