Media and Games Invest SE rapporterar stark intäktstillväxt på 39 % under tredje kvartalet 2022 och höjer helårsguidningen för 2022 

Information
Retrieved on: 
söndag, november 27, 2022
Stock Symbol: 
Geotags: Media and Games Invest SE rapporterar stark intäktstillväxt på 39 % under tredje kvartalet 2022 och höjer helårsguidningen för 2022 

Media and Games Invest SE rapporterar stark intäktstillväxt på 39 % under tredje kvartalet 2022 och höjer helårsguidningen för 2022 

Tisdagen den 15 november 2022 - Offentliggörande av insiderinformation enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 596/2014 (MAR)

 • Nettoomsättningen kv3 2022 uppgick till 87,6 miljoner euro (kv3 2021: 62,9), en ökning med 39 % jämfört med kv3 2021.
 • Just. EBITDA-resultat2 kv3 2022uppgick till 23,0 miljoner euro (kv3 2021: 19,0), en ökning med 21%.
 • Stark organisk intäktstillväxt på 23% driven av en årlig tillväxttakt på 34% från mjukvarukunder med bruttointäkter på över 100 000 euro.
 • Baserat på det starka resultatet under de tre första kvartalen och positiva framtidsutsikter för fjärde kvartalet 2022, förväntar sig ledningen att bolaget kommer att överträffa sitt nuvarande intäktsmål för helåret 2022. Guidningen för intäkterna uppdateras till 315–325 miljoner euro (tidigare 295–315 miljoner euro) och guidningen för det justerade EBITDA-resultatet förblir oförändrad på 83–93 miljoner euro.

 

15 november 2022 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange; OTCQX kortnamn: MDGIF) meddelar idag att tredje kvartalet 2022 avslutades med nettointäkter på 87,6 miljoner euro, motsvarande en ökning med 39% jämfört med kv3'21. Organisk tillväxt bidrog med 23 % till intäktstillväxten. Det just. EBITDA-resultatet för tredje kvartalet 2022 ökade med 21 % jämfört med kv3’21 och uppgick till 23,0 miljoner euro. Trots den makroekonomiska motvinden, som fick många annonsörer att skära ner sina marknadsföringsbudgetar, lyckades MGI öka antalet nya mjukvarukunder3 både från år till år (+34 %) och kvartal till kvartal (+6 %). Dessutom ökade intäkterna från befintliga kunder med 4 % på årsbasis (vilket framgår av expansionstakten netto i USD på 104 %4). Det är en stark signal mot bakgrund av de totalt sett minskade budgetarna för media och lägre kostnad per tusen visningar (CPM). MGI arbetar också vidare med att realisera ytterligare synergier med studios för mobilspel (Mobile) och minispel (Casual). De tillför betydande värde via unika annonsutrymmen, förstaparts opt-in data samt möjlighet att testa egna medieprodukter vilket resulterar i snabbare cykler för test och optimering. Detta ger MGI en ledande position i en bransch som går över till integritet genom att använda kontextuella signaler och andra AI-processer som inte förlitar sig på identifierare. Baserat på den starka utvecklingen jan-sep 2022 och särskilt i kombination med kvartal 3 2022 samt de positiva utsikterna för kv 4 2022, förväntar ledningen att bolaget kommer att överträffa sin nuvarande intäktsguidning för helåret 2022 och höjer intäktsguidningen till 315-325 miljoner euro (tidigare 295-315 miljoner euro). Guidningen för det justerade EBITDA-resultatet förblir oförändrad på 83-93 miljoner euro.

 

-Slut på ad hoc-meddelandet-

- Start förklarande avsnitt-

 

HÖJDPUNKTER KV3 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 87,6 miljoner euro (kv3 2021: 62,9), en ökning med 39% jämfört med kv3 2021, organisk intäktstillväxt bidrog med 23%.
 • Just. EBITDA-resultat uppgick till 23,0 miljoner euro (kv3 2021: 19,0), en ökning med 21%.
 • Just. rörelseresultat, EBIT5, uppgick till 18,5 miljoner euro (kv3 2021: 15,0), en ökning med 24%.
 • Just. nettoresultat6 uppgick till 6,7 miljoner euro (kv3 2021: 6,5), en ökning med 4%.
 • Vinst per aktie uppgick till 0,02 euro (kv3 2021: 0,02). Vinst per aktie justerat för förvärvsrelaterade, PPA, avskrivningar7 uppgick till 0,04 euro (kv3 2021: 0,04).

 

HÖJDPUNKTER FÖRSTA 9 MÅNADERNA 2022

 

 • Nettoomsättning uppgick till 231,5 miljoner euro (kv1-kv3 2021: 172,0), en ökning med 35%.
 • Just. EBITDA-resultat uppgick till 61,7 miljoner euro (kv1-kv3 2021: 47,8), en ökning med 29%.
 • Just. rörelseresultat, EBIT, uppgick till 48,5 miljoner euro (kv1-kv3 2021: 35,4), vilket är en ökning med 37%.
 • Just. Nettoresultat uppgick till 18,8 miljoner euro (kv1-kv33 2021: 17,3), en ökning med 9%.
 • Räntebärande nettoskuld8 per den 30 september 2022 uppgick till 307,5 ​​miljoner euro (31 december 2021: 198,6).
 • Skuldsättningsgrad9 uppgick till 3,6x per den 30 september 2022 (2,8x den 31 december 2021 and 3,7x per den 30 juni 2022). I slutet av tredje kvartalet 2022 inkluderar detta förhållande fem månaders EBITDA-resultat för AxesInMotion samt tre månaders EBITDA-resultat för Dataseat och är därför överskattad. På medellång sikt avser Bolaget att minska belåningen till under 3,0x.
 • Tillgängliga likvida medel uppgick till 118,4 miljoner euro (31 december 2021: 180,2) och minskade på grund av betalning av slutlig tilläggsköpeskilling och uppskjutna betalningar av köpeskilling relaterade till KingsIsle-förvärvet samt de första utbetalningarna av köpeskillingar för förvärven av AxesInMotion och Dataseat.
 • Vinst per aktie uppgick till 0,06 euro (kv1-kv3 2021: 0,06). Vinsten per aktie justerad för förvärvsrelaterade (PPA)-avskrivningar uppgick till 0,12 euro (kv1-kv3 2021: 0,12).

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

 

miljoner euro

kv3 2022

kv3 2021

kv1-kv3 '22

kv1-kv3 '21

Helår 2021

Nettoomsättning

87,6

62,9

231,5

172,0

252,2

Årlig intäktstillväxt

39%

80%

35%

88%

80%

EBITDA10

21,4

17,5

58,3

44,1

65,0

EBITDA-marginal11

24%

28%

25%

26%

26%

Just. EBITDA

23,0

19,0

61,7

47,8

71,1

Just. EBITDA-marginal12

26%

30%

27%

28%

28%

Just. Rörelseresultat, EBIT

18,5

15,0

48,5

35,4

54,8

Just. EBIT-marginal13

21%

24%

21%

21%

22%

Just. Nettovinst

6,7

6,5

18,8

17,3

28,0

Just. Nettovinstmarginal

8%

10%

8%

10%

11%

 

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 finns tillgänglig på MGI:s webbs på länken https://mgi-se.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ på sidan för Investor Relations. Alla räkenskaper är konsoliderade koncernsiffror och granskade men inte reviderade.

VD REMCO WESTERMANN KOMMENTERAR

”Jag är mycket glad över att vi kunde leverera ett mycket starkt kvartal med 39% intäktstillväxt och 21% justerad vinsttillväxt i EBITDA trots makroekonomisk motvind. Mer betydelsefullt, vi fortsatte vår starka organiska intäktstillväxt och realiserade 23 % under tredje kvartalet. De senaste 12 månaderna genererade vi 312 miljoner euro i intäkter och 85 miljoner euro i justerat EBITDA-resultat. Vi ligger redan väl inom intervallet för vår guidning för helåret 2022 på 295–315 miljoner euro i intäkter och 83–93 miljoner euro i justerat EBITDA-resultat. Baserat på vårt starka resultat hittills i år, samtidigt som vi fortsätter vara försiktiga med våra prognoser mot bakgrund av nuvarande motvind i marknaden, förväntar vi oss att vi kommer att överträffa vårt intäktsmål och uppdaterar härmed vår guidning för helåret 2022 till ett intäktsintervall på 315–325 miljoner euro. Guidning för justerat EBITDA-resultat förblir oförändrat i intervallet på 83–93 miljoner euro.

 

MGI:s levererade starkt resultat trots flera motvindar på våra marknader. Juli var enligt branschanalytiker den värsta månaden när det gäller utgifter för annonser sedan de hårda nedskärningarna i början av Covid-19-pandemin. Därför såg vi endast en måttlig intäktsökning från våra befintliga mjukvarukunder med en expansionstakt netto i USD på 104 %. Vi tror dock att denna måttliga tillväxt är en mycket stark signal eftersom växande annonsbudgetar i den rådande marknadsmiljön verkligen inte kan tas för givet. En expansionstakt netto i USD på över 100 % indikerar att befintliga mjukvarukunder ökade sina intäkter på vår plattform jämfört med samma period förra året. Trots att många annonsörer i flera branscher minskade sina marknadsföringsbudgetar, lyckades vi totalt sett öka mängden annonser som visas för våra mjukvarukunder. Denna positiva effekt mildrades dock delvis av negativ marknadseffekt från lägre CPM (kostnad per tusen annonsvisningar) orsakad av en generellt lägre annonsefterfrågan vilket ledde till lägre marginaler. 

 

Eftersom vi avsevärt ökade antalet nya kunder levererade vi nästan lika många annonser under kv3'22 som under (säsongsmässigt alltid mycket starkare) kv4 förra året. Antalet annonsvisningar visade en stark tillväxt på 27 % från år till år, vilket ledde till 172 miljarder annonsvisningar bara under kv3'22. Under kv3'22 ökade annonsutgifterna på vår plattform med 54 % vilket betyder ökad marknadsandel och generellt fortsatt tillväxt. Under de kommande kvartalen kommer vi att ytterligare fokusera på organisk tillväxt genom att lansera nya produkter, genom att ytterligare öka avkastningen på annonsutgifter för våra kunder och genom att lägga till nya kunder. Dessutom kan vi förvänta oss stark medvind för våra intäkter om kostnad per tusen visningar, CPM, ökar igen.

 

Vi kunde också väsentligt öka vårt EBITDA-resultat (+21% under kv3'22). Vi fortsätter att arbeta med att integrera och optimera våra plattformar samt vår produkt- och tjänsteportfölj. Vi arbetade energiskt dels för att driva mer innovation, minskade behovet av personal genom effektivisering av plattformar och aktiviteter, dels på stora företagsgemensamma projekt som att förbättra våra interna kontrollsystem och förbereda vår flytt till Sverige vilket gjorde att administrativa kostnader ökade. Även om vi redan har genererat betydande synergier från optimeringar, har vi mer att ge när det gäller optimering av kostnader. 

                                                                                 

Jag har ofta fått frågan om hur jag ser på de kommande kvartalen och vad en lågkonjunktur innebär för vårt bolag. Jag vill därför ta tillfället i akt att dela min syn med er. Om jag skulle sammanfatta det i en rubrik skulle det vara: "Acceptera, anpassa snabbt och kör om."

 

Mer detaljerat: vi befinner oss för närvarande i en ekonomisk miljö med en hög nivå av osäkerhet orsakad av olika störningar på grund av pandemin, höga energipriser på grund av kriget i Ukraina, ihållande problem i försörjningskedjan och en hög inflation som utlöser stigande räntor. För att effektivt bekämpa inflationen avser centralbankerna att bromsa efterfrågan. Osäkerheten såväl som avmattningen i den ekonomiska aktiviteten ledde till nedskärningar i annonsbudgetar, vilket i sin tur leder till mindre efterfrågan och därmed lägre kostnad per tusen visningar, CPM.

 

Jag förväntar mig att denna situation kommer att fortsätta långt in på nästa år och kanske ännu längre. Vi har accepterat denna verklighet och har anpassat oss därefter. Fokus ligger nu på att utöka vår kundbas och på att öka effektiviteten hos vår mjukvaruplattform för annonser. Under tiden fokuserar vi på kostnadseffektivitet, att ytterligare integrera våra nyligen förvärvade tillgångar och att skapa synergier baserat på vår strategi med svänghjulet. Tillsvidare har vi beslutat att inte fokusera på ytterligare M&A-aktiviteter. Ökade intäkter och kostnadsdisciplin kommer ytterligare att leda till att vi minskar vår skuldsättning. Syftet med dessa åtgärder är att säkra vår finansiella position, ytterligare stärka kassaflödet och att generera ytterligare organisk tillväxt genom riktade investeringar i våra kärnaffärer.

 

Det är välkänt att det inte är den starkaste arten som överlever, inte heller den mest intelligenta, utan den som är mest mottaglig för förändringar. Följaktligen har vi accepterat den nya miljö vi verkar i. Vi är snabba på att anpassa oss och vi fokuserar på våra styrkor. Vi ser de nuvarande marknadsklimat som en betydande möjlighet och vi har satt som mål att använda detta tillfälle för att ta marknadsandelar och bli starkare.

 

Man behöver inte vara optimist för att se att marknaden kommer att återhämta sig och att krisen inte heller denna gång kommer att följas av världens undergång. Ekonomin kommer att ta sig upp igen efter lågkonjunkturen, och företag kommer att investera mer i annonser igen, vilket också kommer att leda till återhämtning i kostnad per tusen visningar, CPM.

 

Annonsmarknaden är enorm och kommer enligt alla analytiker att växa på medel och lång sikt. Det viktigaste att förstå är att sektorns övergripande landskapet skiftar mer och mer från traditionella annonskanaler som tv och tidningar till digitala kanaler. Den går bort från manuellt arbete till effektiva och automatiserade processer som kontrolleras av artificiell intelligens; och, mycket viktigt, den går bort från bristande transparens i användningen av data till transparenta och integritetskompatibla processer. Det är just detta område, just denna nya annonsvärld, som vi de senaste åren har positionerat oss inom och sedan dess har vi kunnat säkra betydande marknadsandelar.

 

Hur har vi gjort det? Börja med att bygga en portfölj av spel med långsiktigt hållbara intäkter och förstapartsdata, sedan lägga till en heltäckande programmatisk annonsplattform för flera kanaler som gör det möjligt för oss att optimalt koppla ihop annonsörer och utgivare via programmatisk budgivning. Detta följdes av investeringar i data och artificiell intelligens som byggde upp en konkurrensfördel för en värld utan identifierare. Dessa tre delar av vår mjukvaruplattform för annonser gör att vi kan leverera innovativa produkter, samt hög transparens och effektivitet och en hög avkastning på utgifter för annonsering. Att vi besitter dessa förmågor visar sig också av att vi fyra gånger i rad har rankats som nummer ett på Pixalates Sellers Trust Index i mobil SSP.

 

Förstaparts opt-in-data från vårt eget spelinnehåll fungerar som ett laboratorium för att testa nya innovativa produkter och för att föda och förbättra våra algoritmer samtidigt som de genererar god avkastning via varuförsäljning, prenumeration och annonsbaserade intäktsmodeller. Under tiden utökar vi också våra befintliga spel och lanserar nya spel. Vi använder datalösningar för att anpassa och utmärka oss i den nya och kommande miljön där integritet kommer först, en miljö med färre, eller till och med inga, identifierare. Vi har utvecklat framtidssäkra lösningar som Moments AI och ATOM som förlitar sig på kontext och segment och som är helt kompatibla med sekretess. Vår början-till-slut (end-to-end) mjukvaruplattform för annonser kopplar samman hela värdekedjan mellan annonsörer och publicister. Å ena sidan har detta självklart en positiv effekt på marginaler och effektivitet, eftersom den istället för upp till fem olika mellanhänder bara finns en aktör mellan annonsör och utgivare. Ännu viktigare är dock att den höga graden av transparens som kan uppnås genom att eliminera mellanhänder och genom att använda egenutvecklade förstapartsdata. Det har en extremt positiv inverkan på kvaliteten och effektiviteten vi kan erbjuda.

 

Särskilt under en lågkonjunktur kommer annonsörer att fokusera ännu mer på resultatet av sina kampanjer för att få ut det mesta av sin reducerade budget och även ha ökad vilja att byta. Med vår kompletta uppsättning, förstapartsdata samt innovativa och produkter som är kompatibla med integritetskrav har vi medlen och kunskapen att stödja annonsörer i strävan och på så sätt generera kundtillväxt även i en mer utmanande miljö.

  

Det finns en viktig variabel som jag inte har nämnt ännu, vilket är vårt starka och mycket motiverade team: Vårt team har lagt ner mycket arbete och engagemang på att bygga, förbättra och förnya vår plattform under de senaste åren. Det har fört oss dit vi är idag -en av de största mobila växlarna/utbudsplattformen (Supply Side Platform) i världen - som är kända för att sätta standarder vad gäller kvalitet, transparens och effektivitet.

 

Med vår starka kassaposition på långt över 100 miljoner euro och vårt starka kassaflöde från verksamheten i kombination med den starka marknadsposition som vi har byggt under de senaste åren har vi en utmärkt grund för fortsatt tillväxt. Eftersom jag är väl positionerad på en marknad som förändras snabbt och växer dynamiskt på lång sikt kan jag knappt beskriva hur exalterad jag är att fortsätta denna resa med mitt team och tillsammans med er.

 

Sammantaget är jag fortfarande mycket positiv till Media and Games Invests framtid. Och som Ayrton Senna en gång sa: "Du kan inte köra om 15 bilar när det är soligt, men du kan när det regnar." Vi är redo att göra det!

Utöver ytterligare lönsam tillväxt förbättrar vi också aktivt vår interna styrning och hållbarhetsarbete, såsom förbereder vår flytt till Sverige och genom att styrelsen utökats. Som en del av dessa förändringar agerar jag inte längre som styrelseordförande, nu är jag en ordinarie styrelseledamot som helt koncentrerar mig på min VD-roll.”

 

GUIDNING FÖR HELÅRET 2022

 

Den 28 februari 2022 publicerade Media and Games Invest SE sin första vägledning för helåret 2022:

 

FY 2021 (A)

GUIDNING 2022

Intäkter (miljoner euro)

252

290 - 31014

Tillväxt

80 %

15 - 23 %

Just. EBITDA (miljoner euro)

71

80 - 90

Tillväxt

143 %

13 - 27 %

 

Den 28 april 2022 publicerade Media and Games Invest SE sin uppdaterade guidning för räkenskapsåret 2022 med beaktande av förvärvet av AxesInMotion:

 

FY 2021 (A)

Uppdaterad GUIDNING 2022                       

Intäkter (miljoner euro)

252

295 - 31514

Tillväxt

80 %

17 - 25 %

Just. EBITDA (miljoner euro)

71

83 – 93

Tillväxt

143 %

17 - 31 %

 

Den 15 november 2022 publicerade Media and Games Invest SE sin uppdaterade vägledning för räkenskapsåret 2022 med hänsyn till intäkter och utveckling av EBITDA-resultatet för de första nio månaderna 2022:

 

 

FY 2021 (A)

Uppdaterad GUIDNING 2022                       

Intäkter (miljoner euro)

252

315 - 32514

Tillväxt

80 %

25 - 29 %

Just. EBITDA (miljoner euro)

71

83 – 93

Tillväxt

143 %

17 - 31 %

 

 

 

 

 Noter - Alla noter definieras som i MGI:s delårsrapport för tredje kvartalet 2022

 

Not (1) Organisk intäktstillväxt: Organisk intäktstillväxt inkluderar tillväxt beräknad på årsbasis från bolag som varit inom koncernen i tolv månader eller mer. Det som exkluderas är intäktsökningen från förvärv som inte varit en del av koncernen under de senaste tolv månaderna, och nedgången från försäljning till följd av nedläggningar/avyttringar av hela verksamheter.

Not (2) Justerad EBITDA: Rapporterad EBITDA exklusive engångskostnader. EBITDA-justeringar uppgick till 1,6 miljoner euro under andra kvartalet 2022 och gjordes till stor del för engångskostnader och kostnader i samband med omlokaliseringen, förvärv samt incitamentsprogram, ESOP-programmet.

Not (3) Antal nya mjukvarukunder: Mjukvarukunder med >100 000 euro i bruttointäkter.

Not (4) Expansionstakt netto i USD: Expansionstakt netto i USD mäter utvecklingen av bruttointäkter under både Q3 2021 och Q3 2022, genom att jämföra de två perioderna. En takt över 100 % representerar ökade intäkter kohort från kunder kohort. En takt under 100 % representerar minskade intäkter kohort från kunderna. Expansionstakten netto i USD visar churn.

Not (5) Justera rörelseresultat EBIT: Resultat före räntor och skatter exklusive EBITDA-justeringar som nämns ovan plus förvärvsrelaterade (PPA)-avskrivningar på 3,6 miljoner euro.

Not (6) Justerat nettoresultat: Nettoresultat exklusive förvärvsrelaterad (PPA)-amortering.

Not (7) Förvärvsrelaterad (PPA)amorteringar: nedskrivning på förvärvsrelaterade köpeskillingar som inte är skattemässigt avdragsgilla

Not (8) Räntebärande nettoskuld: Räntebärande finansiella skulder exklusive aktieägare och närstående lån minus kassa och likvida medel.

Not (9) Skuldsättningsgrad: Netto räntebärande skuld dividerat med justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna.

Not (10) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar.

Not (11) EBITDA-marginal: EBITDA i procent av nettointäkterna.

Not (12) Justerad EBITDA-marginal: Justerad EBITDA i procent av nettointäkterna

Not (13) EBIT-marginal: Justerad EBIT i procent av nettointäkterna     

Not (14) Justerad för verksamheten för influenser marknadsföring med en negativ intäkt på cirka 20 miljoner euro

 

Inbjudan till investerarpresentation

MGI inbjuder investerare att delta i presentationen av Q3 2022-resultatet av Remco Westermann (VD) och Paul Echt (CFO) tisdagen den 15 november 2022 kl. 10.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.mgi-se.com.

 

För att delta via webbsändning, besök:

https://ir.financialhearings.com/media-and-games-invest-q3-2022

För att delta via telefon, ring:

DE: +49 6913803430

SE: +46 856642651

UK: + 44 3333000804

USA: +1 6319131422

PIN: 74136975#

 


Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest SE är skyldigt att offentliggöra i enlighet med (EU) marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i denna utgåva har gjorts offentlig genom byrån för de ansvariga personerna som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGI:s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna utgåva. Nedanstående ansvariga personer kan kontaktas för ytterligare information.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz
Head of Investor Relations
+49 170 376 9571
[email protected], [email protected]
www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm
+46707472741
[email protected]

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt
+49 69 9055 05 51
[email protected]


Om Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE (“MGI”) är en mjukvaruplattform för annonsering med starkt förstapartsdata från eget spelinnehåll. MGI:s huvudmarknader är Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv. MGI har visat på en kontinuerlig stark lönsam tillväxt med en årlig intäktstillväxt, CAGR, på 77% (2018–2021). Utöver stark organisk tillväxt har MGI framgångsrikt förvärvat mer än 35 företag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen har integrerats med bland annat molnteknologi för att aktivt uppnå effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. MGI är registrerat som Societas Europaea på Malta (registreringsnummer SE 15) och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurtbörsens öppna marknad.

 

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; [email protected].

 

Framåtblickande uttalanden

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets och koncernens framtida verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, resultat, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kan" eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i denna utgåva, inklusive proforma finansiella siffror som behandlas däri, är baserade på olika antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden och proforma finansiella siffror är rimliga kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena som ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan göra att faktiska händelser avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i denna utgåva (inklusive proforma finansiella siffror) är fria från fel och läsare av detta meddelande bör inte förlita sig onödigt mycket på de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit finns häri gäller endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några ändringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i denna utgåva, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 

 

 Dokument: MGI Q3 2022 Report

1487655  15.11.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1487655&application_name=news&site_id=jotup