Styrelsen i Coeli Private Equity AB ger besked om avstämnings- och utbetalningsdag för utdelning