Styrelsen i Coeli Private Equity AB ger besked om avstämnings- och utbetalningsdag för utdelning

Information
Retrieved on: 
fredag, november 11, 2022
Stock Symbol: 
Geotags: Styrelsen i Coeli Private Equity AB ger besked om avstämnings- och utbetalningsdag för utdelning

Pressmeddelande

Stockholm 2022-11-09

Styrelsen i Coeli Private Equity AB ger besked om avstämnings- och utbetalningsdag för utdelning

 

Styrelsen i Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för utdelning ska vara måndagen den 14 november 2022 och utbetalningsdag ska vara torsdagen den 17 november 2022.

 

Årets resultat beslutades på årsstämman den 28 september 2022 att disponeras enligt styrelsens justerade förslag, innebärande att utdelning ska ske till innehavare av stamaktier med 5,50 kronor per stamaktie. Vidare beslutades det att ingen utdelning ska utgå till stamaktier serie II.

 

I enlighet med beslutet på årsstämman 28 september 2022 har styrelsen i Bolaget beslutat att avstämningsdag för utdelning ska vara måndagen den 14 november 2022 och utbetalningsdag ska vara torsdagen den 17 november 2022.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 9 november 2022 klockan 15:00 CET.Dokument: Styrelsen i Coeli Private Equity AB ger besked om avstämnings- och utbetalningsdag för utdelning

1483403  09.11.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1483403&application_name=news&site_id=jotup