Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Information
Retrieved on: 
fredag, november 11, 2022
Stock Symbol: 
Geotags: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Pressmeddelande

Stockholm 2022-11-10

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

 

Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 oktober 2022.

 

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

 

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 oktober 2022 uppgår till 189,33 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 1,1% sedan det senaste värderingstillfället.

 

 

Indikativt NAV* per den 31 oktober 2022

 

Nettotillgångar

1 555 527 850 SEK   

Antal stamaktier** 

7 353 596

Indikativt NAV per Stamaktie         

189,33 SEK

     

 

* NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.

** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier

 

 

Fastställt den 10 november 2022

 

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 oktober 2022.

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 november 2022 klockan 11:30 CET.Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

1484569  10.11.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1484569&application_name=news&site_id=jotup