Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Information
Retrieved on: 
måndag, oktober 10, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Pressmeddelande

Stockholm 2022-10-10

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

 

Coeli Private Equity AB (”Bolaget”) publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 30 september 2022.

 

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

 

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 30 september 2022 uppgår till 187,28 SEK för Bolagets stamaktier, vilket är en ökning om 5,6% sedan det senaste värderingstillfället.

 

 

Indikativt NAV* per den 30 september 2022

 

Nettotillgångar

1 538 521 386 SEK   

Antal stamaktier** 

7 358 965

Indikativt NAV per Stamaktie         

187,28 SEK

     

 

* NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.

** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier

 

 

Fastställt den 10 oktober 2022

 

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 30 september 2022.

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 oktober 2022 klockan 14:40 CEST.Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

1459987  10.10.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1459987&application_name=news&site_id=jotup