Coeli Private Equity AB: Styrelsen i Coeli Private Equity AB lämnar justerat utdelningsförslag

Information
Retrieved on: 
tisdag, september 27, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Coeli Private Equity AB: Styrelsen i Coeli Private Equity AB lämnar justerat utdelningsförslag

Pressmeddelande

Stockholm 2022-09-27

Styrelsen i Coeli Private Equity AB lämnar justerat utdelningsförslag

 

Styrelsen i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 (”Bolaget”), lämnar ett reviderat förslag om utdelning inför årsstämman den 28 september 2022. Det nya reviderade förslaget innebär en utdelning om 5,50 SEK per stamaktie (jämfört med tidigare förslag 11 SEK/stamaktie).

 

Styrelsen har efter ett intensivt arbete och noga övervägande beslutat att revidera sitt förslag till årsstämman om utdelning i Bolaget. Den finansiella marknaden förändras snabbt i dagsläget och styrelsen ser en styrka och fördel i att vara förberedd med god likviditet inför kommande marknadsförhållanden samt möjligheter som kan uppstå till att skapa en framtida avkastning.

 

Det nya reviderade förslaget innebär en utdelning om 5,50 SEK per stamaktie (jämfört med tidigare förslag 11 SEK/stamaktie). I och med det reviderade förslaget blir även inriktningen att Bolaget ska arbeta för att kunna besluta om en extrautdelning senare under räkenskapsåret 2022/2023 för att bibehålla sin målsättning om att vara ett utdelande bolag med hög direktavkastning.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 27 september 2022 klockan 12:05 CEST.Dokument: Styrelsen i Coeli Private Equity AB lämnar justerat utdelningsförslag

1450615  27.09.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1450615&application_name=news&site_id=jotup