Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)