Kallelse till årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)