MGI: Punkterna 12 och 16 på agendan för årsstämman 2022 kommer att tas bort och förtydligas och därefter igen föreslås till beslut på extra bolagsstämman i samband med förslag om val av ny revisor.

Information
Retrieved on: 
fredag, augusti 19, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: MGI: Punkterna 12 och 16 på agendan för årsstämman 2022 kommer att tas bort och förtydligas och därefter igen föreslås till beslut på extra bolagsstämman i samband med förslag om val av ny revisor.

Media and Games Invest: Punkterna 12 och 16 på agendan för årsstämman 2022 kommer att tas bort och förtydligas och därefter igen föreslås till beslut på extra bolagsstämman i samband med förslag om val av ny revisor.

 

19 augusti 2022 – Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; Kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange, OTCQX: MDGIF), informerar idag sina aktieägare om att styrelsen har beslutat att ta bort punkterna 12 och 16 från dagordningen för årsstämman 2022 (”stämman”). De reviderade punkterna kommer istället  att förslaås till beslut på en extra bolagsstämma (”EGM”) som kommer att hållas senare i år i syfte att utse bolagets nya revisor för räkenskapsåret 2023.

 

Styrelsen har beslutat att ta bort punkterna 12 och 16 från dagordningen för den kommande årsstämman. Dessa punkter, med vissa smärre förtydliganden, kommer istället att tas upp på dagordningen för en extra bolagsstämma som kommer att hållas senare i år. När det gäller punkt 12 på dagordningen, som avser valberedningens principer, kommer det föreslagna beslutet att ändras för att ge klarhet i beräkningen av rösträtten. När det gäller punkt 16 på dagordningen, som avser Bolagets ESOP-program, så kommer förslaget till beslut inte att inkludera den lösenprisjustering som ingick i årsstämmans förslag.

 

Ett tillbakadragande av agendapunkterna från årsstämman kommer inte att påverka Bolagets planerade flytt till Sverige som är tänkt att ske i början av januari 2023, under förutsättning av beslut från årsstämman.

 

Bolaget planerar också att på nytt föreslå beslut utöver de vanliga som för närvarande föreslås för omröstning på årsstämman (agendapunkterna 17 till 19) om sådana beslut inte beslutas av årsstämman (beslut utöver de vanliga kräver minst en av två majoriteter för att det relevanta extraordinära beslutet ska kunna antas). Enligt artikel 39 i bolagets bolagsordning ska de föreslagna extraordinära besluten fattas av (i) en eller flera aktieägare som sammanlagt innehar minst 75 % av det nominella värdet av de aktier som är företrädda och röstberättigade vid årsstämman och (ii) en eller flera aktieägare som sammanlagt innehar minst 51 % i nominellt värde av samtliga röstberättigade aktier vid årsstämman. Om endast en av de två majoriteterna uppnås vid årsstämman, kan extra stämman sammankallas inom trettio (30) dagar för att ta en ny omröstning om förslaget till beslut, vid vilket möte de relevanta besluten kan antas av en aktieägare eller aktieägare som innehar sammanlagt minst 75 % av det nominella värdet av de aktier som är företrädda och röstberättigade vid bolagsstämman. Alternativt, om mer än hälften i nominellt värde av samtliga aktier som har rösträtt vid bolagsstämman är representerade vid den bolagsstämman, räcker det med enkel majoritet i nominellt värde av sådana aktier som är representerade på så sätt.

 

Ansvariga parter

Informationen i denna utgåva har offentliggjorts genom de ansvariga personerna på MGI som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGI:s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. Nedanstående ansvariga personer kan kontaktas för ytterligare information.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz

Head of Investor Relations

+49 170 376 9571

[email protected], [email protected]

www.mgi-se.com

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm

+46707472741

[email protected]

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt

+49 69 9055 05 51

[email protected]

 

Om Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE (“MGI”) är en mjukvaruplattform för annonsering med starkt förstapartsdata från eget spelinnehåll. MGIs huvudmarknader är Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv. MGI har visat på en kontinuerlig stark lönsam tillväxt med en årlig intäktstillväxt, CAGR, på 77% (2018 –2021). Utöver stark organisk tillväxt har MGI framgångsrikt förvärvat mer än 35 företag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen har integrerats med bland annat molnteknologi för att aktivt uppnå effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. MGI är registrerat som Societas Europaea på Malta (registreringsnummer SE 15) och dess aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurtbörsens öppna marknad.

 

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; [email protected], +46-8-528 00 399.

 

 

 Dokument: MGI SE - EGM PR

1423713  19.08.2022 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1423713&application_name=news&site_id=jotup