SCBC: AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för januari–juni 2022

Information
Retrieved on: 
måndag, juli 18, 2022
⚠ generated by AI ↴
Geotags: SCBC: AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för januari–juni 2022

Pressmeddelande 2022-07-18

 

 

 

AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för januari–juni 2022

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) delårsrapport för januari–juni 2022 finns nu tillgänglig på sbab.se/IR.

 

 

Januari–juni 2022 (Januari–juni 2021)

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 037 mnkr (1 038)
  • Räntenettot uppgick till 1 878 mnkr (1 725)
  • Kostnaderna uppgick till 641 mnkr (616)
  • Kreditförlusterna (netto) uppgick till 9 mnkr (positivt 3)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,9 procent (15,8)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Jönsson, VD
+46 8 614 38 22
[email protected]Dokument: SCBC_Q22022_SVE

Språk: Svenska
Företag: SCBC
Sverige
EQS News ID: 1399793SCBC

/ Halvårsrapport
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1399793  18.07.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1399793&application_name=news&site_id=jotup