Coeli Fastighet II AB förvärvar två fastigheter i västra Stockholm

Information
Retrieved on: 
fredag, juli 1, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Coeli Fastighet II AB förvärvar två fastigheter i västra Stockholm

Pressmeddelande

Stockholm 2022-07-01

Coeli Fastighet II AB förvärvar två fastigheter i västra Stockholm

 

Den 1 juli 2022 förvärvade och tillträde Coeli Fastighet II AB (”Coeli”, ”Bolaget”) två fastigheter i västra Stockholm. Total lokalarea uppgår till 6 454 kvadratmeter och samtliga ytor är vid förvärvstillfället uthyrda till ett flertal olika hyresgäster. Fastigheterna har en totalt areal om 8 811 kvadratmeter.

Köpeskillingen uppgick till 90 miljoner kronor och årliga hyresintäkter för de två fastigheterna uppgår till cirka 4,4 miljoner kronor. Sammanlagda hyresintäkter för Bolaget uppgår efter förvärvet till cirka 43,2 miljoner kronor.

 

Coeli har förvärvat fastigheterna med avsikt att driva detaljplaneprocess och således tillskapa byggrätter för bostäder inom objekten.

 

Fastigheterna har ett strategiskt läge med närhet till såväl kommunikation som service och är dessutom belägna inom ett befintligt utvecklingsområde, således bedöms utvecklingsmöjligheterna som mycket goda och bedöms även kunna bidra till en mer effektiv användning av fastigheterna. 

 

Fastigheterna har ett mycket strategiskt läge med närhet till såväl kommunikation som service och dessutom inom ett befintligt utvecklingsområde. En förändrad användning av fastigheter i denna typ av läge skapar ökad trivsel och trygghet och bidrar således till en hållbar utveckling av staden. 

Under utvecklingstiden genererar fastigheten även ett stabilt kassaflöde med en relativt väldiversifierad hyresgäststruktur och utan initial vakans.

Bolaget har i och med förvärvet uppnått målsättningen med allokeringen av bolagets finansiella medel”, säger Jakob Pettersson, VD och ansvarig portföljförvaltare för Coeli Fastighet II AB.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: [email protected]

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 1 juli 2022 klockan 13:20 CEST.Dokument: Coeli Fastighet II AB förvärvar två fastigheter i västra Stockholm

1389133  01.07.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1389133&application_name=news&site_id=jotup