Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Information
Retrieved on: 
måndag, maj 30, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Pressmeddelande

Stockholm 2022-05-30

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ) höll extra bolagsstämma den 30 maj 2022 i Stockholm och beslutade om följande:

 

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslutades att, i enlighet med förslaget som lämnats av Coeli Investment Management AB, att välja Stefan Renno, Niklas Lantz och Filippa Kelo till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Kort beskrivning om invalda ledamöter och deras erfarenheter återfinns nedan.

Stämman beslutade även, efter förslag på stämman, att välja Stefan Renno till styrelsens ordförande.

Stefan Renno är styrelseordförande i bolagets AIF-förvaltare (Coeli Asset Management AB) och har mångårig relevant erfarenhet från fond- och bankverksamhet både i Sverige, Luxemburg och Tyskland. Stefans övriga pågående uppdrag innefattar bland annat styrelseordförande i Coeli SICAV II och styrelseledamot i Coeli SICAV I.

Niklas Lantz är Coeli Asset Management AB:s chefsjurist och har mångårig erfarenhet av både fond- och bolagsjuridik. Niklas har tidigare erfarenhet från tillståndspliktiga bolag och Finansinspektionen.  

Filippa Kelo är verksam i Coelikoncernens private equity- samt fastighetsstrukturer sedan 2018. Filippa har examen i företagsekonomi från Stockholms universitet och tidigare erfarenhet från bland annat revison på Ernst & Young och från Finansinspektionen.

Fastställande av arvoden åt styrelsen

Beslutades, i enlighet med förslaget som lämnats av Coeli Investment Management AB, att arvode till styrelsens ordförande, för perioden från extra bolagsstämma till nästkommande årsstämma under hösten 2022, ska utgå med 50 000 SEK till Stefan Renno.

 

Inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: [email protected]

Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 maj 2022 klockan 13:45 CEST.Dokument: Kommuniké från extra bolagsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

1364161  30.05.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1364161&application_name=news&site_id=jotup