Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)