Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Information
Retrieved on: 
tisdag, maj 10, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma i Novotek AB


Novotek AB höll idag 2022-05-10 årsstämma och beslöt följande: 

Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2021 dela ut en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 12 maj 2022. Utdelningen beräknas ske den 17 maj 2022.

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Fredrik Larsson, Anna Bjelm och Charlotta Johnsson samt nyvalde Sven Kristensson och Peter Rosén.

Valberedning

Årsstämman omvalde valberedningens ledamöter Ingvar Unnerstam, Göran Andersson. samt Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB. 

Revisor

Årsstämman omvalde Mazars AB (huvudansvarig Anders O Persson) samt Caroline Norrsand, verksam vid Mazars AB.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Arvodering av styrelse

Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 110 tkr per medlem. 

Ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2021 godkändes.


Information

För ytterligare information kontakta: 


Tobias Antius                   

CEO                        

040-316915, 073-6338915             

[email protected]            


Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

[email protected]

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. 


Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.


Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.


Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.


Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

[email protected] 

Organisationsnummer: 556060-9447

 


Dokument: Novotek AB: Kommunike årsstämma 2022 05 10

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1348795Novotek AB

/ 64 Kommuniké från årsstämma
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1348795  10.05.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1348795&application_name=news&site_id=jotup