Media and Games Invest förvärvar mobilspelsutvecklaren AxesInMotion med fler än 700 miljoner användare, utökar sin förstklassiga förstahandsdata för att ytterligare stärka  Ad-Software-plattformen 

Information
Retrieved on: 
torsdag, april 28, 2022
Stock Symbol: 
Geotags: Media and Games Invest förvärvar mobilspelsutvecklaren AxesInMotion med fler än 700 miljoner användare, utökar sin förstklassiga förstahandsdata för att ytterligare stärka  Ad-Software-plattformen 

Media and Games Invest förvärvar mobilspelsutvecklaren AxesInMotion med fler än 700 miljoner användare, utökar sin förstklassiga förstahandsdata för att ytterligare stärka  Ad-Software-plattformen 

Torsdag 28 april 2022 - Offentliggörande av insiderinformation enligt MAR artikel 17 EU förordning nr 596/2014 (MAR)

 • MGI förvärvar AxesInMotion, en snabbväxande, lönsam och ledande utvecklare av gratis s.k. free-to-play,  mobilspel och med en stark portfölj av visuellt fantastiska racingspel med fler än 700 miljoner nedladdningar
 • AxesInMotions intäkts- och EBITDA-guidning för 2022 är 9,2 miljoner euro med en förväntad justerad EBITDA på 6,0 miljoner euro vilket motsvarar en stark EBITDA-marginal på 65%
 • Den fasta köpeskillingen uppgår till 55 miljoner euro plus upp till 110 miljoner euro i tilläggsköpeskilling beroende på resultatutveckling av EBITDA fram till slutet av verksamhetsåret 2024. Köpeskillingen motsvarar en EV/EBITDA-multipel på 9,1x på den fasta köpeskillingen
 • AxesInMotion kommer att bidra med ytterligare mobilspel till MGIs portfölj och förstahandsdata utökas med över 700 miljoner användare, vilket gör MGIs Ad-Software-Plattform ännu mer attraktiv för annonsörer och därmed indirekt även för utgivare
 • Möjlighet att skapa väsentliga intäktssynergier med MGIs Ad-Software-plattform eftersom 87 procent av intäkterna i AxesInMotions genereras via annonser i spel, vilket ger +20 procent i justerad EBITDA för MGI med hänsyn tagen till dessa synergier

 

April 28, 2022 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) har framgångsrikt ingått ett avtal med grundarna av mobilspelsutvecklaren AxesInMotion SL ("AxesInMotion") om att förvärva 100 procent av aktierna i AxesInMotion ("Transaktionen").  

 

AxesInMotion, etablerat 2014 med bas i Sevilla (Spanien), är en ledande utvecklare av gratis, s.k. free-to-play, mobilspel med en stark portfölj av visuellt fantastiska racingspel som har genererat fler än 700 miljoner nedladdningar världen över. Bolaget har byggt en portfölj av högkvalitativa racingspel, där 87 procent av intäkterna genereras via annonsering i spel. USA är den starkaste marknaden och står för cirka 33 % av intäkterna. Med proforma intäkter, IFRS, på 7,9 miljoner euro och en justerad EBITDA på 5,0 miljoner euro för 2021 (justerad EBITDA-marginal på 64 procent) i kombination med en organisk årlig intäktstillväxt, CAGR, på 36 procent över de senaste tre åren är bolaget väl positionerat för ytterligare tillväxtmöjligheter inom MGI-gruppen. Baserat på ledningens antaganden och med hänsyn tagen till synergier med MGI på medellång sikt skulle AxesInMotion ha adderat 17 miljoner euro i justerad EBITDA, mer än 20 procent till justerat EBITDA baserat på proforma (2021).

 

Parterna har kommit överens om en fast köpeskilling på 55 miljoner euro ("fast köpeskilling"), plus upp till 110 miljoner euro som kan komma att betalas ut till säljarna som tilläggsköpeskilling ("tilläggsköpeskilling"), beroende på resultatutveckling av EBITDA jämfört med affärsplan6 fram till slutet av 2024 ("Förutsättningar"). 50 miljoner euro av den fasta köpeskillingen kommer att betalas vid tillträde och 5 miljoner euro 12 månader efter tillträde. Den totala köpeskillingen ska betalas kontant. Slutförandet av transaktionen förväntas ske i maj 2022.

 

Baserat på AxesInMotions guidande för EBITDA för helåret 2022 representerar den fasta köpeskillingen en EV/EBITDA-multipel på 9,1x. Med hänsyn till förutsättningarna för tilläggsköpeskilling och en avsevärt högre EBITDA på grund av realiserade intäkter och EBITDA-synergier fram till slutet av 2024, kan EV/EBITDA-multipeln variera i intervallet 6,8x - 9,1x1.

 

-Slutet av ad-hoc-

 

Förklarande avsnitt

 

Förvärvet av AxesInMotion speglar MGIs nya investeringsfokus efter bolagets omvandling till en Ad-Software-plattform med starka förstahandsdata från spelinnehåll. I en värld där användningen av identifierare för annonsspårning, som Apples IDFA, alltmer begränsas, blir det svårare och svårare för mediabranschen att driva effektiva datadrivna kampanjer för användarförvärv. Detta har haft en stark negativ inverkan på flera annonsörer och deras kostnader för användarförvärv under 2021 såväl som för utgivare inom området för intäktsgenerering genom annonsering. Denna utmaning kan övervinnas genom att ha starka publika förstahandsdata från eget innehåll som möjliggör effektiv riktning av annonser för att förbättra kampanjerna. I kombination med MGIs "end-to-end" vertikala fullstack och samlade mjukvaruplattform med multikanaler för annonsering, kan effektiva och datadrivna multikanalskampanjer över alla annonsformat fortsätta att genomföras framöver utan beroende av identifierare och tredjehandsdata. Detta leder till en hög avkastning, ROI, för annonsörer och en effektiv intäktsgenerering från annonsutrymmen för AxesInMotion.  

MGIs ledning förväntar sig att integrationen av AxesInMotions mobilspel i MGIs Ad-Software-Plattform kommer att resultera i betydande intäktssynergier på grund av effektivare användarförvärv och bättre intäktsgenerering från annonsutrymmen i spelen. Finansiellt, med hänsyn till intäkts- och kostnadssynergier, förväntar sig ledningen att intäkterna för målbolaget på medellång sikt ökar med 165 procent till 24 miljoner euro och justerad EBITDA med 176 procent till 17 miljoner euro (motsvarande en EBITDA-marginal på 68 procent) jämfört med guidning för intäkter och EBITDA-resultat för 2022 ("Guidande intäkter och EBITDA-resultat"). I tabellen nedan visas separat synergieffekterna. 

 

Förutom synergierna som skulle kunna skapas mellan AxesInMotion och MGIs Ad-Software-plattform, har AxesInMotion också lovande nya spelsläpp på gång. Förutom bolagets flaggskeppstitlar Extreme Car Driving Simulator, Mega Ramps och Extreme SUV Driving Simulator, har bolaget planerat två nya titlar, en av dem är redan färdigutvecklad.

 

TRANSAKTIONSÖVERSIKT FÖRE SYNERGIER

En preliminär oreviderad proformaresultaträkning visas nedan, i syfte att beskriva ett hypotetiskt finansiellt resultat för MGI Group som om förvärvet av AxesInMotion hade slutförts per 1 januari 2021. Inga synergier har tagits i beaktande i de kombinerade proforma-siffror och alla siffror är preliminära och oreviderade.

 

MGI Group proforma finansiell utveckling helåret 2021

Euro miljoner

MGI Group                             (IFRS3)

AxesInMotion                    (proforma IFRS5)

Kombinerad Proforma2,3,5

Intäkter

252,2

7,9

260,1

just. EBITDA

71,1

5,0

76,1

just.EBITDA-marginal

28%

64%

29%

TRANSAKTIONSÖVERSIKT MED HÄNSYN TAGEN TILL POTENTIELLA SYNERGIER PÅ MEDELLÅNG SIKT 

En preliminär oreviderad proformaresultaträkning visas nedan, i syfte att beskriva ett hypotetiskt finansiellt resultat för MGI Group som om förvärvet av AxesInMotion hade slutförts per 1 januari 2021 och med möjliga potentiella synergier som kan förväntas skapas under de kommande åren genom att slå samman de båda bolagen. Alla siffror är preliminära, oreviderade och illustrativa. De potentiella synergierna baseras på MGIs antaganden och uppskattningar av den sammanlagda framtida verksamheten och är föremål för osäkerhet.

 

MGI Group proforma finansiell utveckling 2021 inkl. specifika synergier på medellång sikt för köparen

Miljoner euro

MGI Group                             (IFRS3)

AxesInMotion                    (proforma IFRS5)

Kombinerad proforma2,3,5

Intäkter

252

24

277

just. EBITDA

71

17

88

just. EBITDA-marginal

28%

68%

32%

 

 

 • Transaktionen stärker ytterligare MGIs mjukvaruplattform för annonsering med förstklassigt förstahandsinnehåll och fler än 700 miljoner ytterligare unika användare.
 • Guidande för intäkter och EBITDA 2022 för AxesInMotion är 9,2 miljoner euro i intäkter och en förväntad justerad EBITDA på 6,0 miljoner euro, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 65 procent.
 • Om man tar hänsyn till intäktssynergier på medellång sikt för AxesInMotion uppgår de förväntade intäkterna till 24 miljoner euro med en förväntad justerad EBITDA på 16 miljoner euro, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 68 % 
 • Guidance för MGI Group sammanslaget just. EBITDA exklusive synergier växer på basis av proforma för helåret 2021 från 71,1 miljoner euro till 76,1 miljoner euro efter transaktionen medan EBITDA-marginalen ökar från 28 % till 29 %. 
 • Guidance för MGI Group sammanslaget just. EBITDA inklusive synergier växer på basis av proforma helåret 2021 från 71 miljoner euro till 88 miljoner euro efter transaktionen medan EBITDA-marginalen ökar från 28 % till 32 %. 
 • Med tanke på den starka synergipotentialen inom området för användarförvärv och intäktsgenerering av annonsutrymme å ena sidan, såväl som utökningen av mjukvaruplattformen för annonsering med högkvalitativt förstahandsinnehåll från spel och värdefulla data å andra sidan, ser ledningen en betydande tillväxtpotential från Transaktionen.
 • Köpeskillingen på 55 miljoner euro representerar en EV/EBITDA-multipel på 9,1x baserat på guidande för EBITDA. Om man använder de potentiella synergierna som illustreras ovan, och tar hänsyn till förutsättningarna för tilläggsköpeskilling samt en avsevärt högre EBITDA på grund av realiserade intäkter och EBITDA-synergier fram till 2024, kan EV/EBITDA-multipeln variera i intervallet 6,8x - 9,1x1.
 • Efter transaktionen kommer skuldsättningsgraden4 för MGI att ligga inom målet för skuldsättningsgrad på 2-3x just. EBITDA.
 • Den totala köpeskillingen på en kontant- och skuldfri basis är uppdelad i en fast komponent bestående av totalt 55 miljoner euro och tre trösklar för tillägg som kan resultera i ytterligare betalningar på 110 miljoner euro, beroende på uppnått EBITDA-resultat för 2022, 2023 och 2024.
 • Den totala köpeskillingen kommer att betalas i sin helhet kontant.
 • Tillträde av transaktionen förväntas ske i maj 2022.

 

Remco Westermann, VD för Media and Games Invest SE

"Förvärvet av AxesInMotion är den första speltransaktionen efter vår omvandling till en mjukvaruplattform för annonsering. Det lägger till nya mobilspel till vår portfölj och utökar vår förstahandsdata med över 700 miljoner nedladdningar, vilket gör vår Ad-Software-plattform ännu mer attraktiv för annonsörer och därmed indirekt för utgivare. Speciellt i en värld utan identifierare är innehållet i förstahandspel extremt värdefullt och när det väl integrerats med vår mjukvaruplattformen för annonsering kommer AxesInMotion att accelerera MGI-svänghjul ytterligare. Samtidigt kommer själva spelen också att dra stor nytta av vår Ad-Software-Plattform genom att använda vår ledande teknologi för annonsering och starka expertis inom användarförvärv och intäktsgenerering av annonsutrymme. Detta är ett banbrytande förvärv och anger riktningen för framtida transaktioner inom spelsektorn."

 

Jens Knauber, COO för Media and Games Invest SE

"Vi är väldigt nöjda med förvärvet av AxesInMotion och kommer nu att fokusera våra gemensamma ansträngningar på att skapa synergier. Sedan starten av transaktionen har vi haft fördjupade diskussioner mellan teamen hos AxesInMotion och MGI. Vi är alla förväntansfulla och ser fram mot att börja arbeta tillsammans i ett flertal projekt som vi har identifierat i den imponerande spelportföljen och MGIs mjukvaruteknologi för annonsering. Vi är särskilt förväntansfulla över synergierna vi kan skapa tillsammans."

 

Om AxesInMotion

AesInMotion är en ledande mobilspelsutvecklare och utgivare med bas i Sevilla i Spanien. En stolt skapare av Extreme Car Driving Simulator och med ett team på fler än 30 medarbetare. Bolaget har utvecklat en av de populäraste och mest realistiska simulatorerna för racing och körning som resulterat i fler än 700 nedladdningar fram till idag. Spel som ger glädje, innovation och spänning för flera hundra miljoner användare.

 

Anteckningar

Not 1) EV/EBITDA-multipel: Enterprise Value (företagsvärde) beroende av utbetalning av tilläggsköpeskilling under den relevanta perioden dividerat med AxesInMotions förväntade justerade EBITDA för den relevanta perioden. 

Not 2) Siffror kanske inte stämmer exakt på grund av avrundning.

Not 3) Nettoomsättning och justerad EBITDA MGI Koncernen enligt definition i MGIs bokslutskommuniké 2021

Not 4) Netto skuldsättningsgrad MGI Group tar hänsyn till LTM EBITDA från förvärv

Not 5) AxesInMotions Nettoomsättning och EBITDA proforma reducerade för IDFA / identifierare påverkan samt för licensiering / IP kostnader

Not 6) Affärsplanen som är underlag för köpeskilling och som kommer att användas av den oberoende rådgivaren för PPA, förvärvsanalysen. 

 

Rådgivare

Baker Mckenzie har agerat legal rådgivare till MGI i samband med transaktionen. Agnitio Capital var finansiell rådgivare och Garrigues var legal rådgivare till AesInMotion i samband med transaktionen.

 

PRESENTATION FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

29 april kl. 11

 

Weblänk

https://tv.streamfabriken.com/pressconference-april-2022

 

Deltagaren slår in nummer (OBS: PIN-kod behövs för deltagare)

SE: +46850558373
DE: +4578723250
UK: +443333009265
US:+1 6319131422 US-PIN: 29865481#

 

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest SE är skyldigt att offentliggöra i enlighet med (EU) marknadsmissbruksreglering den 596/2014. Informationen i denna utgåva har offentliggjorts genom byrån för de ansvariga personer som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna utgåva. Nedanstående ansvariga personer kan kontaktas för ytterligare information.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz
Head of Investor Relations
+49 170 376 9571
[email protected], [email protected]
www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm
+46707472741
[email protected]

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt
+49 69 9055 05 51
[email protected]

 

Om Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE ("MGI") är en mjukvaruplattform för media med i första hand stark tillgång på spelinnehåll. MGIs huvudsakligen operativt närvarande i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värdegenererande synergiskapande förvärv, uppvisar en kontinuerlig stark, lönsam tillväxt med en genomsnittlig årligt tillväxt CAGR på 77% (2018 - 2021). Utöver stark organisk tillväxt har MGI Group framgångsrikt förvärvat mer än 35 bolag och tillgångar under de senaste 6 åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen är integrerade och för att uppnå effektivitetsvinster och konkurrensfördelar används bland annat molnteknologier. MGI är ett Societas Europaea på Malta (registreringsnummer SE 15) och bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på scalesegmentet på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurtbörsens öppna marknad.

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; [email protected], +46-8-528 00 399.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i MGI i någon jurisdiktion, varken från MGI eller från någon annan.

 

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar bolagets intentioner, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets framtida verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, prestation, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör", "kunde", "siktar" eller "kan" eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena som ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan orsaka att faktiska händelser avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande av sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och läsare av detta pressmeddelande bör inte förlita sig onödigt mycket på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit finns häri gäller endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några ändringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs av lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelbok för emittenter.Dokument: PR Axes in Motion

1338971  28.04.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1338971&application_name=news&site_id=jotup