SBAB Bank AB (publ): Delårsrapport för januari-mars 2022