Media and Games Invest avslutar första kvartalet 2022 över den övre delen av intäkts- och EBITDA-guidningen för 2022

Information
Retrieved on: 
måndag, april 25, 2022
Stock Symbol: 
Geotags: 



Media and Games Invest avslutar första kvartalet 2022 över den övre delen av intäkts- och EBITDA-guidningen för 2022

 

Media and Games Invest avslutar första kvartalet 2022 över den övre delen av intäkts- och EBITDA-guidningen för 2022

 

25 april 2022 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn: M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange), meddelar härmed Bolagets preliminära finansiell utveckling för första kvartalet 2022. De preliminära finansiella siffrorna visar på ytterligare intäkter och EBITDA-tillväxt i ett säsongsbetonat mjukt kvartal trots rekordinvesteringar i medarbetare för att möjliggöra ytterligare långsiktig organisk tillväxt.

 

Kv1 2022: Intäkterna ökade med 27 procent och EBITDA med 30 procent; tillväxttakten ligger över den övre delen av helårsguidningen för 2022

 

Baserat på preliminära siffror ökade intäkterna med 27 procent till 65,9 miljoner euro under kv1 2022 jämfört med samma period föregående år (kv1 2021: 51,9 miljoner euro) och justerad EBITDA  växte med 30 procent till 17,6 miljoner euro (kv1 2021: 13,5 miljoner euro). Den totala omsättningen och EBITDA-tillväxten under första kvartalet drevs främst av organisk tillväxt. Den faktiska tillväxten för första kvartalet 2022 ligger i den övre delen av intervallet för tillväxt i guidningen för 2022, vilken vägledde på 15-23% intäkter och 13-27% EBITDA-tillväxt för helåret 2022. För de senaste tolv månaderna (LTM) som slutade 31 mars 2022 uppgår intäkter och justerad EBITDA till 266,1 miljoner euro respektive 75,1 miljoner euro.

 

Under första kvartalet 2022 uppgick den just. EBITDA-marginalen till 27% och förblev stabil jämfört med föregående år vilket är i linje med den kommunicerade planen att anställa fler medarbetare för att möjliggöra ytterligare innovationer över hela värdekedjan för annonsering i kombination med förstahandsdata från eget spelinnehåll. Genom investeringarna i fler medarbetare lägger Bolaget grunden för ytterligare organisk tillväxt av mjukvaruplattformen för annonsering (Ad-Software-Platform) såväl som för spelportföljen under de kommande åren.

 

 UTVALDA NYCKELTAL, MGI Group

I mEUR

MGI Group
kv1 2022

 

MGI Group
kv1 2021

 

 

MGI Group
helår 2021

 

MGI Group
helår 2020

Nettoomsättning

65,9

 

51,9

 

 

252,2

 

140,2

Årlig intäktstillväxt

27%

 

96%

 

 

80%

 

67%

Just. EBITDA1

17,6

 

13,5

 

 

71,1

 

29,1

Just. EBITDA-marginal2

27%

 

26%

 

 

28%

 

21%

 

 

All finansiell information är i enlighet med IFRS, preliminära siffror, inte granskade av revisor eller reviderade. MGI räknar med att publicera sin oreviderade delårsrapport för kv1 2022 den 31 maj 2022.

Not (1) Justerad EBITDA: Rapporterad EBITDA exklusive engångskostnader

Not (2) Justerad EBITDA-marginal: Justerad EBITDA i procent av nettointäkterna

 

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest plc är skyldig att offentliggöra i enlighet med (EU) marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i denna utgåva har offentliggjorts genom byrån av de ansvariga personer som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående ansvariga personer kan kontaktas för ytterligare information.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD

+49 40 411 885206

[email protected]

 

Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571

[email protected], [email protected]

www.mgi-se.com

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm

Telefon: +46707472741

E-post: [email protected]

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt

Telefon: +49 69 9055 05 51

E-post: [email protected]

 

Om Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE ("MGI") är en mjukvaruplattform för media med i första hand stark tillgång på spelinnehåll. MGIs huvudsakligen operativt närvarande i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värdegenererande synergiskapande förvärv, uppvisar en kontinuerlig stark, lönsam tillväxt med en genomsnittlig årligt tillväxt CAGR på 77% (2018 - 2021). Utöver stark organisk tillväxt har MGI Group framgångsrikt förvärvat mer än 35 bolag och tillgångar under de senaste 8 åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen är integrerade och för att uppnå effektivitetsvinster och konkurrensfördelar används bland annat molnteknologier. MGI är ett Societas Europaea på Malta (registreringsnummer SE 15) och bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i skalasegmentet på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurtbörsens öppna marknad.

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; [email protected], +46-8-528 00 399.

 



Dokument: Media and Games Invest SE - Press Release Preliminary Results Q1 2022

1333671  25.04.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1333671&application_name=news&site_id=jotup