Media and Games Invest SE: Viktigt steg in på den amerikanska kapitalmarknaden. Aktier handlas nu även på OTCQX under kortnamn 'MDGIF'

Information
Retrieved on: 
onsdag, april 20, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Media and Games Invest SE: Viktigt steg in på den amerikanska kapitalmarknaden. Aktier handlas nu även på OTCQX under kortnamn 'MDGIF'

Media and Games Invest SE: Viktigt steg in på den amerikanska kapitalmarknaden. Aktier handlas nu även på OTCQX under kortnamn "MDGIF"


20 april 2022 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market ock Scale Segment Frankfurt Stock Exchange, välkomnades idag av OTC Markets Group för handel på OTCQX i USA. Det är ett viktigt steg för Media and Games Invest på den amerikanska kapitalmarknaden, handeln förbättrar tillgången på MGI-aktier för amerikanska investerare.

Media and Games Invest har idag kvalificerat sig för att handlas på OTCQX Best Market under symbolen "MDGIF". OTC Markets Group är en operatör av reglerade marknader för handel med 12 000 amerikanska och internationella värdepapper, vilket ger internationella företag möjlighet att göra sina aktier mer lättillgängliga för amerikanska investerare. Amerikanska investerare kan nu hitta aktuell finansiell information och realtidsinformation på nivå 2 för aktiehandel i MGI-aktien på www.otcmarkets.com. Handel på OTCQX markerar ett viktigt steg för MGI i att tillhandahålla mer transparent handel och tillgodosea efterfrågan från amerikanska investerare.

Eftersom MGI redan är noterat på två kvalificerade internationella marknadsplatser (Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm & Scale Segment of Frankfurt Stock Exchange), gör standardiserad marknadspraxis det möjligt för MGI att använda hemmamarknadsrapporteringen för att göra bolagsinformation tillgänglig i USA via OTCQX. För att kvalificera sig för handel måste MGI uppfylla hög finansiell standard, följa bäst praxis för bolagsstyrning och visa efterlevnad av tillämpliga regelverk för värdepapper.

Aktier som handlas på OTCQX Best Market tillgängliggörs via Nasdaq FN Premier i Stockholm eller via Frankfurt Stock Exchange (Scale Segment), vilket förväntas ha en positiv effekt på den totala handeln med MGI-aktier.

"Vi ser ett ökande intresse för MGI från amerikanska investerare och är glada över att nu handlas på OTCQX vilket ger amerikanska investerare enklare tillgång till MGI-aktien. Amerikanska investerare kan handla MGI-aktien i amerikanska dollar och under amerikanska timmar genom korshandel i våra aktier på en fullt reglerad marknad i USA.", säger Paul Echt, CFO för Media and Games Invest.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver reglerade marknader för handel med 12 000 amerikanska och internationella värdepapper. Våra datadrivna standarder för informationsgivning utgör grunden för våra tre offentliga marknader: OTCQX(R) Best Market, OTCQB(R) Venture Market och Pink(R) Open Market. Våra OTC Link(R) alternativa handelssystem (ATS) tillhandahåller kritisk marknadsinfrastruktur som mäklare och distributörer förlitar sig på för att underlätta handel. Vår innovativa modell ger bolag effektivare tillgång till de amerikanska finansmarknaderna. OTC Link ATS, OTC Link ECN och OTC Link NQB är var och en ett SEC-reglerat ATS, som drivs av OTC Link LLC, en FINRA- och SEC-registrerad mäklare-handlare, medlem SIPC.

För att lära dig mer om hur vi skapar bättre informerade och effektivare marknader, besök www.otcmarkets.com.

Mediakontakt:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest SE är skyldigt att offentliggöra i enlighet med (EU) marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i denna utgåva har offentliggjorts genom byrån för de ansvariga personer som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGI:s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna utgåva. Nedanstående ansvariga personer kan kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz
Head of Investor Relations
+49 170 376 9571
[email protected], [email protected]
www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm
+46707472741
[email protected]

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt
+49 69 9055 05 51
[email protected]

Om Media and Games Invest SE

Media and Games Invest SE ("MGI") är en mjukvaruplattform för media med i första hand stark tillgång på spelinnehåll. MGIs huvudsakligen operativt närvarande i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värdegenererande synergiskapande förvärv, uppvisar en kontinuerlig stark, lönsam tillväxt med en genomsnittlig årligt tillväxt CAGR på 77% (2018 - 2021). Utöver stark organisk tillväxt har MGI Group framgångsrikt förvärvat mer än 35 bolag och tillgångar under de senaste 6 åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen är integrerade och för att uppnå effektivitetsvinster och konkurrensfördelar används bland annat molnteknologier. MGI är ett Societas Europaea på Malta (registreringsnummer SE 15) och bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i skalasegmentet på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurtbörsens öppna marknad.

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; [email protected], +46-8-528 00 399.

 

 Dokument: Media and Games Invest SE - Press Release OTCQX

1330421  20.04.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1330421&application_name=news&site_id=jotup