Novotek AB: Årsredovisning 2021 publicerad

Information
Retrieved on: 
tisdag, april 19, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Novotek AB: Årsredovisning 2021 publicerad

Årsredovisningen för Novotek är nu offentliggjord och finns tillgänglig för nedladdning på www.novotek.com. På hemsidan (www.novotek.com/investor-relations-sv/bolagsstyrning) finns även sedan tidigare kallelsen till bolagsstämman den 10 maj tillgänglig.


För ytterligare information, kontakta: CFO Jonas Hansson, 040-316932, [email protected]


Denna information är sådan information som Novotek AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2022 kl. 11:10 CET. 

 


Dokument: Novotek AB Årsredovisning 2021

Språk: Svenska
Företag: Novotek AB
Höjdrodergatan 18
21239 Malmö
Sverige
Telefon: 040 316 900
ISIN: SE0000567752, SE556060944701
EQS News ID: 1329805Novotek AB

/ 60 Årsredovisning
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1329805  19.04.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1329805&application_name=news&site_id=jotup