SCBC: Kallelse till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Information
Retrieved on: 
fredag, april 1, 2022
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande, 2022-03-30

 

Kallelse till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) äger rum onsdagen den 27 april 2022 kl. 8.00 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

 

Kallelsen till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2022 och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 30 mars 2022.

 

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats

www.sbab.se.

 

Kallelsen till årsstämman bifogas detta utskick.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, SBAB

Telefon: 073-027 19 65 

E-post: [email protected]

 

 

 Dokument: Kallelse till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Språk: Svenska
Företag: SCBC
Sverige
ISIN: SE0001721077
EQS News ID: 1316199SCBC

/ 62 Kallelse till årsstämma
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1316199  30.03.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1316199&application_name=news&site_id=jotup