SBAB Bank AB (publ): SBAB:s årsredovisning 2021 publicerad

Information
Retrieved on: 
fredag, april 1, 2022 - 6:04pm
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande 2022-03-25

 

SBAB:s årsredovisning 2021 publicerad

 

SBAB Bank AB (publ) (SBAB) har idag publicerat följande information på sin hemsida:

- Årsredovisning 2021 (inklusive hållbarhetsredovisning)
- Information om kapitaltäckning och riskhantering 2021 (Basregelverkets Pelare 3)
- Green Bond Impact Report 2021

 

Samtliga publikationer finns tillgängliga via sbab.se/ir.

 

Bilagor: Årsredovisning 2021, Information om kapitaltäckning och riskhantering 2021 (Basregelverkets Pelare 3) & Green Bond Impact Report 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, SBAB
Telefon: 0730-27 19 65 
E-post: douglas.norstrom@sbab.se

 Dokument: SBAB Årsredovisning 2021
Dokument: SBAB Green Bond Impact Report 2021
Dokument: SBAB Capital Adequacy and Risk Management 2021

Språk: Svenska
Företag: SBAB Bank AB (publ)
Box 4209
171 04 Solna
Sverige
Telefon: 08- 614 43 00
Epost: erik.wennergren@sbab.se
Internet: www.sbab.se
ISIN: DK0030034343
EQS News ID: 1311475SBAB Bank AB (publ)

/ Årsredovisning
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1311475  25.03.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1311475&application_name=news&site_id=jotup