SBAB Bank AB (publ): Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Information
Retrieved on: 
fredag, april 1, 2022 - 6:03pm
⚠ generated by AI ↴
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande, 2022-03-30

 

Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum onsdagen den 27 april 2022 kl. 9.30 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

 

Mötet hålls även digitalt via Teams. Anmälda deltagare erhåller en länk via e-post.

 

Kallelsen till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2022 och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 30 mars 2020.

 

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats

www.sbab.se.

 

Kallelsen till årsstämman bifogas detta utskick.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, Presschef, SBAB

Telefon: 073-027 19 65 

E-post: douglas.norstrom@sbab.se

 

 

 

 Dokument: Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Språk: Svenska
Företag: SBAB Bank AB (publ)
Box 4209
171 04 Solna
Sverige
Telefon: 08- 614 43 00
Epost: erik.wennergren@sbab.se
Internet: www.sbab.se
ISIN: DK0030034343
EQS News ID: 1316181SBAB Bank AB (publ)

/ 62 Kallelse till årsstämma
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1316181  30.03.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1316181&application_name=news&site_id=jotup