Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

Information
Retrieved on: 
torsdag, februari 10, 2022 - 12:08pmPressmeddelande

Stockholm 2022-02-10

Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

 

Coeli Private Equity AB ("Bolaget") publicerar idag en månadsuppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt ett indikativt NAV per den 31 januari 2022.

 

AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB har fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

 

Det indikativa och oreviderade nettoandelsvärdet (NAV) per den 31 januari 2022 uppgår till 169,77 SEK för Bolagets stamaktier, viket är en minskning om -2,5 % sedan det senaste värderingstillfället.

 

 

Indikativt NAV* per den 31 januari 2022

 

Nettotillgångar

1 419 913 251 SEK   

Antal stamaktier** 

7 588 345   

Indikativt NAV per Stamaktie         

169,77 SEK

     

 

* NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.

** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier

 

 

Fastställt den 10 februari 2022

 

Observera att värdena som presenteras i månadsuppdateringen baseras på de av Bolaget kända värden per den 31 januari 2022.

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10 februari 2022 klockan 13:00 CET.Dokument: Coeli Private Equity AB publicerar information till investerare samt indikativt nettoandelsvärde (NAV)

1279234  10.02.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1279234&application_name=news&site_id=jotup