SCBC: AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2021

Information
Retrieved on: 
torsdag, februari 10, 2022 - 8:04amPressmeddelande 2022-02-10

 

AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2021

 

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) bokslutskommuniké 2021 har publicerats på www.sbab.se/ir.

 

Januari-december 2021 (januari-december 2020)

  • Rörelseresultatet uppgick till 2 119 mnkr (1 797)
  • Räntenettot uppgick till 3 522 mnkr (3 154)
  • Kostnaderna uppgick till 1 305 mnkr (1 190)
  • Kreditförlusterna (netto) uppgick till 7 mnkr (negativt 21)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,3 procent (16,3)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody's

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Jönsson, vd SCBC

Telefon: 08 - 614 38 22, e-post: fredrik.jonsson@sbab.seDokument: Bokslutskommuniké Januari-december 2021 AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (The Swedish Covered Bond Corporation - SCBC)
Dokument: Pressmeddelande - AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2021

Språk: Svenska
Företag: SCBC
Sverige
EQS News ID: 1278769SCBC

/ Bokslutskommuniké
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1278769  10.02.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1278769&application_name=news&site_id=jotup