Coeli Fastighet I AB (publ) tecknar nya hyresavtal med ÖoB i januari 2022

Information
Retrieved on: 
tisdag, januari 11, 2022 - 10:03amPressmeddelande

Stockholm 2022-01-11

Coeli Fastighet I AB (publ) tecknar nya hyresavtal med ÖoB i januari 2022

 

 

Coeli Fastighet I AB (publ), org. nr. 559086-4392 ("Bolaget"), har genom det helägda dotterbolaget Vagnhallen 15 AB tecknat två nya hyresavtal med ÖoB Aktiebolag i Bolagets fastighet Vagnhallen 15 i Vällingby. De nya hyresavtalen har kommit till som ett resultat av omförhandling av befintligt utgående hyresavtal. ÖoB har varit hyresgäst i fastigheten i cirka 20 år.

De nya avtalen omfattar butiks- och kontorslokaler om cirka 3 500 kvm och löper på 3 respektive 2 år. De nya hyresavtalen innebär en ökning av hyresintäkterna i fastigheten med cirka 2,5 MSEK årligen. De nya hyresavtalen börjar löpa från 1 februari 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 11 januari 2022 klockan 10:30 CET.Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) tecknar nya hyresavtal med ÖoB i januari 2022

1267317  11.01.2022 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1267317&application_name=news&site_id=jotup