SCBC: Ledningsförändringar i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Information
Retrieved on: 
fredag, november 26, 2021 - 10:04am 

Pressmeddelande 2021-11-26

 

 

 

Ledningsförändringar i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

 

Vid en extra bolagsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) den 25 november 2021 valdes Mikael Inglander till styrelseledamot. Vid styrelsemöte samma dag utsågs Fredrik Jönsson till vd för SCBC.

 

Förändringarna genomförs med anledning av att Mikael Inglander utsetts till tillförordnad vd för SBAB Bank AB (publ). Han ersätter därmed Klas Danielsson i styrelsen. Fredrik Jönsson tillträder som vd per den 26 november 2021 och ersätter Mikael Inglander, tidigare vd.

 

Fredrik Jönsson är chef för Treasury på SBAB Bank AB (publ) och har arbetat totalt 14 år inom Treasury på SBAB.

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef

Telefon: 0724 51 79 37 

E-post: erik.bukowski@sbab.se

 

 Dokument: Ledningsförändringar i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Språk: Svenska
Företag: SCBC
Sverige
EQS News ID: 1252222SCBC

/ Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1252222  26.11.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1252222&application_name=news&site_id=jotup