Coeli Private Equity AB avyttrar sitt innehav i Storskogen

Information
Retrieved on: 
onsdag, oktober 6, 2021 - 10:10amPressmeddelande

Stockholm 2021-10-06

Coeli Private Equity AB avyttrar sitt innehav i Storskogen

 

 

Coeli Private Equity AB (publ) ("Bolaget") informerar idag om att man i samband med portföljbolaget Storskogen Group AB (publ) ("Storskogen"):s börsintroduktion på Nasdaq Stockholm har ansökt och beviljats att sälja hela sitt innehav i bolaget. Första handelsdag i Storskogens B-aktier är onsdagen den 6 oktober 2021.

 

"Vi har varit med på en fantastisk investeringsresa med Storskogen som onoterat bolag, som bolaget nu fortsätter i en noterad miljö. Då vår investeringsstrategi är fokuserad på onoterat har vi valt att sälja vårt innehav i Storskogen", meddelar Henrik Arfvidsson, VD och förvaltare för Coeli Private Equity AB.

 

Coeli Private Equity AB investerade i Storskogen under år 2019 och innehavet har varit en del av Bolagets onoterade investeringsportfölj. Storskogen utgjorde innan avyttringen ett av Bolagets tio största innehav.

 

Coeli Private Equity AB:s stamaktier är sedan 2019 upptagna till handel på den reglerade marknaden NGM Nordic Growth Market, under marknadssegmentet Nordic AIF.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 6 oktober 2021 klockan 10:30 CEST.Dokument: Coeli Private Equity AB avyttrar sitt innehav i Storskogen

1238710  06.10.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1238710&application_name=news&site_id=jotup