Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ)

Information
Retrieved on: 
tisdag, augusti 31, 2021 - 8:02am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-08-31

Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ)
 

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ("Bolaget"), meddelar idag att antalet stamaktier har ökat med 432 239 aktier under augusti 2021.

 

Bakgrunden till ökningen är att Coeli Private Equity AB och Coeli Private Equity 2016 AB tidigare under året har beslutat om samgående genom fusion. Bolagsverket registrerade fusionen den 16 augusti 2021. Då aktieägare i Coeli Private Equity 2016 AB erhåller fusionsvederlag i form av nyemitterade aktier i Bolaget har det totala antalet utgivna aktier i Bolaget per den 16 augusti 2021 ökat till 9 502 376 genom emission av 432 239 stamaktier.

 

 

Fördelning av utgivna aktier och röster i Coeli Private Equity AB per 2021-08-31

Stamaktier  8 102 376

Stamaktier serie II 1 400 000

Totalt antal aktier 9 502 376

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Coeli Private Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti 2021 klockan 08:40 CEST.Dokument: Förändring av antalet aktier och röster i Coeli Private Equity AB (publ)

1229969  31.08.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1229969&application_name=news&site_id=jotup