CNI Nordic 5 AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2021

×

Felmeddelande

  • Notice: Trying to get property 'docs' of non-object i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Information
Retrieved on: 
fredag, augusti 27, 2021 - 2:10pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-08-27

 

CNI Nordic 5 AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2021

CNI Nordic 5 AB (publ), org. nr. 559145-1801 ("Bolaget"), avger delårsrapport avseende det första halvåret 2021.

Första halvåret 2021

  • Rörelseresultat uppgick till 39 308 (1 938) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -2 704 (-2 794) TSEK. Resultat från finansiella placeringar uppgick till 42 904 (-2 836) TSEK, varav 42 904 (-2 836) TSEK avser värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar och 42 904 (0) TSEK resultat från kortfristiga placeringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till 39 339 (2 348) TSEK
  • Resultat per preferensaktie P1 uppgick till 14,16 (0,85) SEK
  • Resultat per preferensaktie P2 uppgick till 52,50 (3,13) SEK
  • Substansvärdet per preferensaktie P1 uppgick till 22,45 (8,29) SEK/aktie
  • Substansvärdet per preferensaktie P2 uppgick till 454,22 (401,72) SEK/aktie
  • Nettokassan uppgick till 9 014 (15 964) TSEK

 

(Jämförelsetalen inom parentes för resultaträkningsrelaterade poster avser perioden januari 2020 - juni 2020. För balansräkningsrelaterade poster avses den 31 december 2020.)

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Sedan den 30 juni 2021 har inga väsentliga händelser för Bolaget inträffat.

 

Mer information finner ni även på vår hemsida https://coeli.se/vara-fonder/private-equity-fonder/cni-nordic-5/.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 27 augusti 2021 klockan 14:15 CEST.Dokument: CNI Nordic 5 AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2021
Dokument: CNI Nordic 5 AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2021

1229473  27.08.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1229473&application_name=news&site_id=jotup