MGI planerar att stänga Smaato-förvärvet 1 september 2021. Styrelsen beslutar att fokusera på skalbar SaaS-affär inom media, avvecklar influenser- och performance marketingaffären med låg marginal.

×

Felmeddelande

  • Notice: Trying to get property 'docs' of non-object i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Information
Retrieved on: 
fredag, augusti 27, 2021 - 10:02am
Stock Symbol: 
Geotags: MGI planerar att stänga Smaato-förvärvet 1 september 2021. Styrelsen beslutar att fokusera på skalbar SaaS-affär inom media, avvecklar influenser- och performance marketingaffären med låg marginal.

Fredag, 27 augusti 2021- Utlämnande av insiderinformation enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 596/2014 (MAR)

  • Smaato-förvärvet planeras stängas den 1 september 2021, tidigare än förväntat efter att alla nödvändiga godkännanden från myndigheter och tillsynsmyndigheter har mottagits
  • Smaatos digitala annonsplattform kommer att ytterligare stärka MGI: s programmatiska SaaS-erbjudande och lönsamhetsprofil (EBITDA-marginal)
  • Baserat på de starka intäkterna och marginalutvecklingen i medieverksamheten har styrelsen beslutat att avveckla den långsamt växande tyska influenser och manuellt baserade performance-marketing verksamheten som har låga marginaler och representerade cirka 6,5% av koncernens intäkter för andra kvartalet 2021
  • Som ett resultat förväntas vinstmarginalen för mediasegmentet att accelerera i framtiden
  • Guidance finansiellt (inklusive Smaato) är oförändrad för helåret 2021 med intäkter på 234-254 miljoner euro och justerad EBITDA på 65-70 miljoner euro. (en tidigare stängning av Smaato kompenserar för kostnader i samband med avveckling av den tyska influenser och manuella performance-marketing verksamheten)

Augusti 27, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget" , ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) räknar med att stänga förvärvet av Smaato, en digital annonsplattform, den 1 september 2021 efter att alla nödvändiga godkännanden från myndigheter och tillsynsmyndigheter har  erhållits tidigare än väntat, stängningen sker tidigare än planerat. Smaato har förvärvats från Shanghai Qiugu Investment Partnership (Limited Partnership). Efter meddelandet om transaktionen den 21 juni 2021 har MGI förvärvat 99,9% (vilket motsvarar alla aktier i Smaato utom en aktie) i Smaatos holdingbolag "Shanghai Yi Qiu Business Management Co., Ltd.". En köpoption för den återstående aktien har avtalats och kan verkställas av MGI från och med den 31 mars 2022 och framåt.

Inom MGI: s mediesegment Verve Group, som representerade 51% av MGI: s totala intäkter under andra kvartalet 2021, bygger MGI en vertikal global transparent omnikanal för programmatisk annonsering på en SaaS -plattform som täcker hela värdekedjan i mediasektorn från annonsör till utgivare. MGI:s strategi är att köpa och bygga. Mediebolagets programmatiska affärsmodell är mjukvara som en tjänst dvs. SaaS, vilket gör verksamheten väldigt skalbar, skapar höga marginaler och gör att kunderna stannar kvar, vilket också syns i MGI:s historiska utveckling.

Efter förvärvet av Smaato samt den starka utvecklingen av Verve Groups programmatiska verksamhet och med beaktande av den fortsatt svaga utvecklingen av influenser- och manuella performance-marketing verksamheten har MGI:s styrelse fattat beslut att fokusera fullt ut på den programmatiska verksamheten inom mediasegmentet. Det innebär att verksamheten för influenser och manuell performance-marketing avvecklas. Tillväxt och EBITDA-marginaler var enkelsiffriga till noll i dessa verksamheter och kunde inte hålla jämna steg med den skalbara, snabbt växande och höga marginalaffären för Verve Groups programmatiska affär, som visade en tillväxttakt på 159% i försäljning i Q2 '2021 jämfört med Q2'2020. Det är en accelererad tillväxt av just. EBITDA-marginal till 16% under andra kvartalet 2021 (andra kvartalet 2020: 11%) (dessa siffror inkluderar inte ens Smaato-förvärvet än). Influenser- och manuellt baserad performance-marketing är aktiviteter som inte har visat sig vara lika skalbara , eftersom de kräver intensivt manuellt arbete och därför också har en lägre marginalprofil jämfört med spel och SaaS-bolag inom media som den programmatiska SaaS-verksamheten i Verve Group.

Avvecklingen av den tyska influenser- och performance-marketing verksamheten påverkar cirka 6,5% av MGI:s intäkter (baserat på resultatet för andra kvartalet 2021 som inte inkluderar Smaato) och kommer att påverka mindre än 10% av MGI medarbetare globalt som kommer att bli uppsagda till följd av avvecklingen. Eftersom verksamheterna innehåller massiva manuella arbetsflöden är antalet medarbetare relativt högt jämfört med mängden intäkter som genereras i verksamhet med låga marginaler.  

Styrelsen har vidare beslutat att fullt ut fokusera MGI på de synergiskapande verksamheterna inom spel- och programmatisk media där tillväxt och lönsamhetsprofil (EBITDA) är starkast. Som ett resultat förväntas Verve Groups vinstmarginaler att accelerera.

 

-Slut på MAR release-

 

-Mer information från bolaget om denna nyhet -

 

Förvärvet av Smaato adderar en kraftfull mobile-first plattform för utbudssidan i MGI: s mediesegment Verve Group. Förvärvet av Smaato är ytterligare ett viktigt steg i MGI: s strategi att "köpa, bygga, integrera och förbättra" och tillför MGI: s mediesegment Verve Group viktig volym genom att lägga till ytterligare annonsörer (efterfrågesidan) och utgivare (utbudssidan) till  plattformen. Smaato förväntas generera intäkter på 39 miljoner euro och justerad EBITDA på 13 miljoner euro för 2021. Smaato-förvärvet värderades till 140 miljoner euro i avtalet mellan parterna. Det resulterade i en EV/EBITDA -multipel på 10,7x baserat på guidance för 2021 och 6,8x baserat på guidance för 2022. Köpeskillingen betalas kontant, medan 10% av köpeskillingen sätts in på ett spärrat konto. CV Capital fungerade som den exklusiva finansiella rådgivaren i transaktionen.

"Jag är glad att kunna meddela att vi planerar att stänga Smaato -förvärvet en månad före plan. Medan Verve Group hade en stark utveckling under de senaste kvartalen med en årlig omsättningstillväxt på 159% och en justerad EBITDA-marginal på 16% under andra kvartalet 2021 förväntas Smaato lägga till ytterligare betydande intäkter och EBITDA samt viktiga synergier. Bland annat har Smaato en stark närvaro på den snabbt växande asiatiska digitala marknaden medan båda, Verve Group och Smaato, är starka i Nordamerika och Europa vilket innebär geografiska synergier. Detta förvärv är ytterligare ett steg för att positionera Verve Group som en äkta vertikal programmatisk omnikanal och SaaS -plattform. Beslutet att avveckla verksamheterna för influenser och performance-marketing vare inte ett lätt beslut eftersom det påverkar lojala och hårt arbetande medarbetare i gruppen. Men som grupp måste vi fokusera på lönsamma tillväxtområden och vi måste erkänna att influenser och performance-marketing verksamheten inte kommer att kunna uppfylla våra ambitiösa intäktstillväxt och EBITDA-mål. Eftersom vi är övertygade om att influensers spelar en viktig roll, särskilt när vi lanserar nya spel, kommer vi att fortsätta att arbeta med influensers, dock via externa parter.", Säger Remco Westermann, VD för Media and Games Invest SE.

 

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest SE är skyldigt att offentliggöra i enlighet med (EU) förordningen om marknadsmissbruk 596/2014. Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom myndigheten för de ansvariga personer som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGI: s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta meddelande. Ansvariga personer nedan kan kontaktas för ytterligare information.

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Remco Westermann, Styrelseordförande och VD
+356-203 301 64
board@mgi-se.com

Sören Barz, Chef för Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi-se.com, investerare @mgi-se.com
www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm
+46707472741
Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt
+49 69 9055 05 51
mgi@edicto.de

Om Media and Games Invest SE 

Media and Games Invest SE är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt med en CAGR  på 78 procent (2018- LTM Q2'21). Förutom stark organisk tillväxt har MGI-gruppen framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen integreras genom bl. a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen. 

 

Bolagets certified advisor  Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB;  info@fnca.se, +46-8-528 00 399. 

 

För mer information, besök: https://mgi-se.com/ 

 

 Dokument: MGI MAR Release 27.08.2021

1229321  27.08.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1229321&application_name=news&site_id=jotup