Media and Games Invest publicerar halvårsrapport 2021 - Stark organisk intäktstillväxt på 36% i kv2'21, just EBITDA ökade med 127%; avser att refinansiera tyska obligationer på 25 MEUR 

×

Felmeddelande

  • Notice: Trying to get property 'docs' of non-object i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Information
Retrieved on: 
onsdag, augusti 18, 2021 - 12:52pm
Stock Symbol: 
Geotags: Media and Games Invest publicerar halvårsrapport 2021 - Stark organisk intäktstillväxt på 36% i kv2'21, just EBITDA ökade med 127%; avser att refinansiera tyska obligationer på 25 MEUR 

Onsdag 18 augusti 2021 - Utlämnande av insiderinformation enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 596/2014 (MAR)

  • Stark organisk intäktstillväxt på 36% under kv 2 (jmf med kv 2 2020) överträffar betydligt den finansiella utvecklingen från föregående år som var starkt påverkat av Covid-19. Tillväxten bekräftar en positiv underliggande trend.
  • Just. EBITDA ökade betydligt med 127% till 28,7 mEUR under andra kvartalet '21 till följd av synergier och stordriftsfördelar i kombination med ytterligare kostnadsbesparingar som ett resultat av integration.
  • Guidance för helåret 2021 inkl. Smaato: Intäkter 234 MEUR - 254 MEUR (67% - 81% årlig tillväxt) och just. EBITDA 65 MEUR - 70 MEUR (123% - 141% årlig tillväxt).
  • Avser att refinansiera sitt tyska icke säkerställda obligationslån (25 MEUR) genom en efterföljande obligationsemission av sin seniora säkerställda obligation på upp till 80 miljoner euro. Resterande upp till 55 miljoner euro planeras användas för ytterligare investeringar i M&A och organisk tillväxt. 

Onsdag, 18 augusti 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) publicerar sin halvårsrapport 2021 som visar på en stark organisk intäktstillväxt på 37% med ytterligare 56% förvärvsdriven intäktstillväxt i H1'21 jämfört med H1'20, vilket resulterade i totalt H1'21 intäkter på 109 miljoner euro och en total tillväxt av nettoomsättningen på 93%. Lönsamheten mer än fördubblades också under H1'21, med justerad EBITDA (+127%) och justerad EBIT (+168%). Lönsamheten ökade ännu starkare än intäkterna under H1'21. Den finansiella utvecklingen bekräftar den positiva underliggande trenden och är enastående med tanke på de redan starka siffrorna under H1'20 där Covid-19 resulterade i en kraftig ökning av intäkterna särskilt under andra kvartalet 2020. På grund av den starka finansiella utvecklingen har MGI en sjunkande kapitalkostnad på senare tid. Därför planerar bolaget att refinansiera sitt tyska icke säkerställda obligationslån (ISIN: DE000A2R4KF3) med en volym på 25 MEUR och en ränta på 7,00% till ett pris av 103% av det nominella värdet i oktober 2021 (i enlighet med obligationens villkor). För detta ändamål har MGI gett Pareto Securities i uppdrag att utvärdera en efterföljande obligationsemission (tap issue) av sin seniora och säkerställda obligation (ISIN: SE0015194527) på upp till 80 MEUR. Överskjutande likvid på upp till 55 miljoner euro förväntas användas för ytterligare investeringar i M&A och organisk tillväxt.

 

HÖJDEPUNKTER KV 2 2021

·    Nettointäkterna uppgick till 57,1 MEUR (Q2'20: 30,0 MEUR), vilket är en ökning med 90%, varav 36% från organisk tillväxt.

·    Just. EBITDA1 uppgick till 15,3 MEUR (Q2'20: 6,7 MEUR), vilket är en ökning med 127%.

·    Just. EBIT2 uppgick till 11,1 MEUR (Q2'20: 4,2 MEUR), vilket är en ökning med 164%.

·    Resultat per aktie (EPS) outspädd/utspädd uppgick till 0,02 euro (Q2'20: 0,01 euro). EPS outspädd/utspädd justerad för PPA-amortering uppgick till 0,04 EUR (Q2'20: EUR outspädd: 0,02, utspädd: 0,01).

HÖJDEPUNKTER JAN-JUN 2021

·    Nettoomsättningen uppgick till 109,0 MEUR (H1'20: 56,6 MEUR), vilket är en ökning med 93%, varav 37% från organisk tillväxt.

·    Just. EBITDA1 uppgick till 28,7 MEUR (H1'20: 12,7 MEUR), vilket är en ökning med 127%.

·    Just. EBIT2 uppgick till 20,4 MEUR (H1'20: 7,6 MEUR), vilket är en ökning med 168%.

·    Räntebärande nettoskuld3 per 30 juni 2021 uppgick till 44,1 miljoner euro (31 december 2020: 61,6 miljoner euro).

·    Skuldsättningsgraden4 uppgick till 1,0 per 30 juni 2021 (2,1 per 31 december 2020) och förblev därmed under MGI: s målintervall på 2-3x hävstång.

·    Likvida medel uppgick till 246,1 MEUR per 30 juni 2021 (31 december 2020: 46,3 MEUR) på grund av kapitaltillväxten samt tilläggsfinansiering via obligationer i H1 2021.

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI GROUP

I MEUR

KV2 2021

KV2 2020

H1 2021

H1 2020

Helår 2020

Nettointäkter

57,1

30,0

109,0

56,6

140,2

Årets intäktstillväxt

90%

97%

93 %

98%

67%

EBITDA5

14,5

6,3

26,6

11,6

26,5

EBITDA-marginal6

25%

21%

24%

21%

19%

Just. EBITDA

15,3

6,7

28,7

12,7

29,1

Just. EBITDA-marginal7

27%

22%

26%

22%

21%

Just. EBIT

11,1

4,2

20,4

7,6

17,5

Just. EBIT-marginal

19%

14%

19%

13%

12%

Nettoresultat

3,4

0,4

5,6

0,5

2,7

 

UTVALDA NYCKELTAL, MGI SEGMENTS

 

MGI Games -segment

                                     

 

 

 

 

 

 

I mEUR

KV2 2021

KV2 2020

H1 2021

H1 2020

HELÅR 2020

 

Nettointäkter

28,0

18,8

55,4

32,7

75,2

 

Årets intäktstillväxt

49%

-

69%

-

74%

 

EBITDA

10,2

5,3

19,6

9,8

21,4

 

EBITDA-marginal

36%

28%

35%

30%

29%

 

Just. EBITDA

10,6

5,5

21,4

10,5

23,2

 

Just. EBITDA-marginal

38%

29%

39%

32%

31%

 

 

 

 

 

 

 

 

MGI Media Segment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mEUR

KV2 2021

KV2 2020

H1 2021

H1 2020

HELÅR 2020

 

Nettointäkter

29,1

11,2

53,6

23,8

65,0

 

Intäktstillväxt

159%

-

125%

-

59%

 

EBITDA

4,4

1,0

7,0

1,8

5,1

 

EBITDA-marginal

15%

9%

13%

8%

8%

 

Just. EBITDA

4,7

1,2

7,3

2,1

6,0

 

Just. EBITDA-marginal

16%

11%

14%

9%

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Halvårsrapporten 2021 är tillgänglig på MGI: s swebbplats på www.mgi-se.com på sidan Investor Relations.

 

-Slut på MAR release-

 

-Mer information från bolaget om denna nyhet -

 

VD-KOMMENTAR FRÅN REMCO WESTERMANN

"Vi är glada att kunna släppa ytterligare ett starkt kvartal som drivs av intäktssynergier och organisk tillväxt från våra media- och spelsegment. Under andra kvartalet 2021 ökade MGI: s koncernens intäkter med 90% till 57 miljoner euro (Q2'20: 30 miljoner euro). Med 36% var den organiska tillväxten långt över plan och därför fantastisk, särskilt när man tar hänsyn till att andra kvartalet förra året hade exceptionellt starka siffror som drevs av positiva effekter av Covid-19-pandemin. Justerad EBITDA växte sig ännu starkare än intäkterna på grund av KingsIsles starka utveckling i kombination med övergripande stordriftsfördelar. Justerad EBITDA ökade med 127% till 15 mEUR (kv2'20: 7 mEUR). Skalbarheten för mediasegmentet syns i intäktstillväxten och realiseringen av synergier resulterade i en justerad EBITDA-marginal på 16% för andra kvartalet 2021 (Kv2'20: 11%). Vi är glada att kunna leverera enastående tillväxt och har haft hög aktivitet i kapitalmarknaden under andra kvartalet 2021 och tog möjligheten att resa mer än 270 miljoner euro i eget kapital och lån från välkända institutionella investerare. Det gör det möjligt för oss att genomföra förvärv som vi har i pipeline och fortsätta vår väg med en stark förvärvsdriven och organisk tillväxt". " säger Remco Westermann, VD och styrelseordförande i Media and Games Invest SE.  

 

 

NOTER - ALLA NOTER DEFINERAS SOM I HALVÅRSRAPPORTEN Q2 2021 AV MGI

Not (1) Justerad EBITDA: Rapporterad EBITDA exklusive engångskostnader. EBITDA-justeringar uppgick till 2,1 MEUR under första halvåret 2021 (H1'20: 1,1 MEUR) och gjordes för engångskostnader för M&A (legala och finansiella rådgivare) samt ESOP-programmet.

Not (2) (Justerad) EBIT: Resultat före räntor och skatter exklusive engångskostnader och PPA-avskrivningar. [För justeringar, se fotnot 1 ovan.]

Not (3) Räntebärande nettoskuld: Räntebärande finansiell skuldsättning exklusive aktieägar- och närståendelån minus likvida medel.

Not (4) Hävstångskvot: Räntebärande nettoskuld dividerat med justerad EBITDA under de senaste 12 månaderna.

Not (5) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar.

Not (6) EBITDA-marginal: EBITDA dividerat med nettointäkter.

Not (7) Justerade EBIT-marginal: Justerad EBIT dividerat med nettointäkter.

 

 

KAPITALMARKNADSDAG 2021 MED RAPPORTPRESENTATION

 

Datum

Torsdag 19 augusti 2021, 10.30 CEST

 

Webblänk

https://tv.streamfabriken.com/mgi-cmd-2021

 

Deltagarens uppringning i nummer (OBS: PIN-kod behövs för deltagare)

DE: +4969222239167

SE : +46850558354

Storbritannien: +443333009030

USA: +1 6319131422

 

Deltagares

PIN -kod PIN: 21012820#

 

Kapitalmarknadsdagen hålls på Operaterassen i Stockholm och det finns ett begränsat antal platser. Om du önskar närvara på plats maila investors@mgi-se.com.

 

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest SE är skyldigt att offentliggöra i enlighet med (EU) förordningen om marknadsmissbruk 596/2014. Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom myndigheten för de ansvariga personer som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGI: s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta meddelande. Ansvariga personer nedan kan kontaktas för ytterligare information.

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD 

+356-203 301 64
board@mgi-se.com

 

Sören Barz 

Chef för Investor Relations 

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, investors@mgi-se.com 

www.mgi-se.com

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm 

Telefon: +46707472741 

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se 

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt 

Telefon: +49 69 9055 05 51 

Mail: mgi@edicto.de 

 

Om Media and Games Invest SE 

Media and Games Invest SE är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt med en CAGR på 78 procent (2018- LTM Q2'21). Förutom stark organisk tillväxt har MGI-gruppen framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen integreras genom bl. a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen. 

 

Bolagets certified advisor  Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB;  info@fnca.se, +46-8-528 00 399. 

 

För mer information, besök: https://mgi-se.com/ 

 

Information om framåtblickande uttalanden

Denna pressrelease innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar företagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för företagets och koncernens framtida resultat av verksamheten, finansiell ställning, likviditet, prestanda, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där bolaget och koncernen verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förvänta", "förutse", "tänka", "får", "planera", "uppskatta", "vilja", "borde", "kunde", "sikta" eller "kanske", eller i varje fall deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande, inklusive de proformafinansiella siffrorna som behandlas däri, baseras på olika antaganden, varav många i sin tur bygger på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framtidsinriktade uttalanden och proforma ekonomiska siffror [är rimliga] [har utvecklats på rimlig grund], kan det inte ge några försäkringar om att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan göra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i denna version av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta meddelande (inklusive proformafinansiella siffror) är fria från fel och läsare av detta meddelande bör inte oberoende förlita sig på de framtidsinriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller underförstått häri talar endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i denna version, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 Dokument: MGI - Half Year Report 2021

1227210  18.08.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1227210&application_name=news&site_id=jotup