Media and Games Invest överträffar spelmarknaden Q2 med stark organisk tillväxt på 36% genom intäktssynergier i media- och spelsegmenten; just. EBITDA-marginal förbättrades från 22% till 27%

×

Felmeddelande

  • Notice: Trying to get property 'docs' of non-object i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Information
Retrieved on: 
onsdag, augusti 11, 2021 - 3:20pm
Stock Symbol: 
Geotags: Media and Games Invest överträffar spelmarknaden Q2 med stark organisk tillväxt på 36% genom intäktssynergier i media- och spelsegmenten; just. EBITDA-marginal förbättrades från 22% till 27%

 

Onsdagen den 11 augusti 2021 - Offentliggörande av insiderinformation enligt artikel 17 i förordning (EU) nr 596/2014 (MAR)

 

11 augusti 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI "eller" Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) rapporterar, baserat på preliminära siffror, en stark organisk intäktstillväxt på 36% som drivs särskilt av intäktssynergier från media- och spelsegment. Media and Games Invest gick därmed inte bara bättre än under lock down föregående år, utan också betydligt bättre än den övergripande spelmarknaden. Den preliminära just. EBITDA-marginalerna1 ökade under andra kvartalet 2021 med fem procentenheter till 27% (Q2'20: 22%). Det preliminära resultatet drevs av relativt stabila fasta kostnader medan intäkterna för båda segmenten ökade exceptionellt.

Alla siffror är preliminära. Den granskade delårsrapporten publiceras den 18 augusti 2021 och halvårsrapporen kommer att publiceras på företagets webbplats https://mgi-se.com/investor-relations/financial-reports/ och presenteras av företagets ledning under deras kapitalmarknadsdag den 19 augusti 2021 i Stockholm.

 

KAPITALMARKNADSDAG 2021

 

Datum
Torsdag 19 augusti 2021, 10.30 CEST

 

Webblänk

https://tv.streamfabriken.com/mgi-cmd-2021

 

Deltagarens uppringning i nummer (OBS: PIN-kod behövs för deltagare)

DE: +4969222239167

SE : +46850558354

Storbritannien: +443333009030

USA: +1 6319131422

 

Deltagares

PIN -kod PIN: 21012820#

Not
Not (1) Marginaler för adj. EBITDA: EBITDA exklusive engångskostnader dividerat med nettointäkter.

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest SE är skyldigt att offentliggöra i enlighet med (EU) förordningen om marknadsmissbruk 596/2014. Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom myndigheten för de ansvariga personer som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGI: s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta meddelande. Ansvariga personer nedan kan kontaktas för ytterligare information.

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Remco Westermann
Styrelseordförande och VD
+356-203 301 64
board@mgi-se.com

Sören Barz
Chef för Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi-se.com, investerare @mgi-se.com
www.mgi-se.com

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm
+46707472741
Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakta Frankfurt
+49 69 9055 05 51
mgi@edicto.de

Om Media and Games Invest SE  

Media and Games Invest SE är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt med en CAGR på 76 procent sedan 2018. Vid sidan av en stark organisk tillväxt har MGI Group framgångsrikt förvärvat fler än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen integreras genom bl.a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen.  

 

Bolagets certified advisor på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB;  info@fnca.se, +46-8-528 00 399.  

 

Framåtblickande uttalanden

Detta PR innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar företagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för företagets och koncernens framtida resultat av verksamheten , finansiell ställning, likviditet, resultat, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där bolaget och koncernen verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förvänta", "förutse", "tänka", "får", "planera", "uppskatta", "vilja" , "borde", "kunde", "sikta" eller "kanske", eller i varje fall deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande, inklusive de proformafinansiella siffrorna som behandlas däri, baseras på olika antaganden, varav många i sin tur bygger på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framtidsinriktade uttalanden och proforma ekonomiska siffror är rimliga, kan det inte ge några försäkringar om att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från dem som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, händelser och andra viktiga faktorer kan göra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framtidsinriktade uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta meddelande (inklusive proforma finansiella siffror) är fria från fel och läsare av detta meddelande bör inte oberoende förlita sig på de framtidsinriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller underförstått häri talar endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i denna version, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 

 

 

 

 Dokument: MGI - MAR release 11-08-2021

1225652  11.08.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1225652&application_name=news&site_id=jotup