Media and Games Invest tecknar avtal om förvärv av Smaato, en ledande plattform för digital annonsering, baserat på proforma helåret 2020 ökar mediaenheten Verve intäkterna med 51% och EBITDA med 140%

×

Felmeddelande

 • Notice: Trying to get property 'docs' of non-object i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Information
Retrieved on: 
tisdag, juli 13, 2021 - 2:12pm
Stock Symbol: 
Geotags: Media and Games Invest tecknar avtal om förvärv av Smaato, en ledande plattform för digital annonsering, baserat på proforma helåret 2020 ökar mediaenheten Verve intäkterna med 51% och EBITDA med 140%

 

Tisdag 13 juli, 2021  - Utlämnande av insiderinformation enligt artikel 17 MAR i förordning (EU) nr 596/2014

 • Smaatos guidande för intäkter helåret 2021 är 39 miljoner euro med en förväntad justerad EBITDA på 13 miljoner euro vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 33%
 • Förvärvet av Smaato programmatiska SaaS-plattform är tilltalande och transformerande för Verve Group inom MGI och ökar intäkterna och EBITDA väsentligt
 • Smaato värderas till Enterprise Value (EV) på 140 miljoner euro
 • EV / EBITDA-multipel på 10,7x baserat på prognos 2021 och 6,8x baserat på förväntat resultat 2022.
 • Förvärvet kommer att betalas helt kontant.

 

 

13 juli, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange), har framgångsrikt ingått ett avtal med Smaatos nuvarande aktieägare, Shanghai Qiugu Investment Partnership (Limited Partnership) ("SQI"), om att förvärva 99,9 procent av aktierna (vilket motsvarar samtliga aktier utom en aktie) i Smaatos holdingbolag, Shanghai Yi Qiu Business Management Co., Ltd." ("Transaktionen"). MGI meddelade tidigare, den 21 juni 2021, sin avsikt att förvärva Smaato. En köpoption avseende den återstående aktien är också överenskommen och kan genomföras av MGI tidigast från och med den 31 mars 2022 och framåt.

 

Smaato, som har sin bas i San Francisco och Hamburg, driver en ledande digital "mobile first" programmatisk annonsplattform. Smaato erbjuder sina tjänster till utgivare som en molntjänst, (SaaS). Smaato visar en mycket positiv utveckling med förväntade intäkter på 39 miljoner euro för 2021, vilket representerar 20% organiskt tillväxt jämfört med 2020, och en förväntad justerad EBITDA1 på 13 miljoner euro 2021 (en EBITDA-marginal på 33%). Via sin plattform når Smaato över 1,3 miljarder unika användare världen över varje månad vilket väsentligt kommer att öka räckvidden för MGIs mediasegment Verve Group.

 

Parterna har kommit överens om en värdering, ett Enterprise Value, på 140 miljoner euro. Baserat på guidance för 2021 motsvarar detta en EV / EBITDA-multipel2 på 10,7x, baserat på guidance för 2022 en multipel på 6,8x. Köpeskillingen kommer att betalas helt kontant genom bolagets tillgängliga medel. Tillträde till transaktionen förväntas ske under de kommande två månaderna förutsatt att eventuella myndighetsgodkännanden har erhållits.

 


-Slut på ad-hoc-

 

Förklarande avsnitt

 


MGIs strategi är att förvärva och bygga inom de två snabbt växande synergiskapande segmenten media och spel. Inom mediasegmentet, med varumärket Verve Group, som representerade 47 procent av MGIs totala intäkter under första kvartalet, bygger MGI en global transparent vertikal omnikanal på en programmatisk SaaS-plattform som täcker hela värdekedjan i mediesektorn mellan annonsör och utgivare. Medieerbjudandet är mycket synergiskapande för MGIs spelaktiviteter som är grupperade under gamigo. Förutom organisk utveckling och tillväxt, strävar MGI efter en tydlig förvärvsstrategi som tillför specifika kompetenser och skalbarhet. Med över tio synergiskapande förvärv inom mediesegmentet sedan 2016 har MGI redan etablerat en stark, snabb och lönsamt växande position inom detta segment.

 

Förvärvet av Smaato lägger till en kraftfull "mobile-first" utbudsplattform (Supply Side) i Verve Groups "full-stack"-svit. Förvärvet av Smaato ökar den kritiska massan inom MGIs mediesegment Verve Group väsentligt genom att lägga till ytterligare annonsörer (efterfråga) och utgivare (utbud) till plattformen. Smaato och Verve Group skapar starka synergier, vilket förväntas leda till kostnads- och effektivitetsvinster samt betydande synergier på intäktssidan. I tillägg planeras ett strategiskt partnerskap med QS fund, nuvarande General Partner till SQI och en specialiserad kapitalförvaltare i Kina, partnerskap och med investeringsmöjligheter att utöka MGIs och Smaatos position i Asien.

 

TRANSAKTIONSÖVERSIKT

 

MGI Group Proforma finansiell utveckling helåret 2020 (reviderad3)

MEUR

MGI Group (IFRS)

Smaato (IFRS)

Kombinerad

Pro Forma4

Intäkter

140

33

173

Just. EBITDA5

29

8

37

Just. EBITDA-marginal

21%

25%

22%

 

Media Segment "Verve Group" Proforma finansiell utveckling helåret 2020 (reviderade3)

mEUR

Media segment

Verve Group (IFRS)

Smaato (IFRS)

Kombinerad

Pro Forma4

Intäkter

65

33

98

Just. EBITDA5

6

8

14

just. EBITDA-marginal

9%

25%

15%

 

 • Transaktionen är i linje med MGIs definierade strategi för mediasegmentet, att söka högt värdeskapande förvärv för att öka den långsiktiga lönsamheten. Smaatos plattform som fokuserar på utgivare (Supply Side Platform "SSP") kommer att stärka Verves omnikanal, den vertikala SaaS-plattformen på utgivarsidan.

 

 • I tillägg finns också starka geografiska synergier. Medan Smaato och Verve båda är starka i Nordamerika och Europa kommer Smaato att lägga till betydande tillgångar och intäkter på den snabbt växande asiatiska marknaden för digitala medier, vilket kommer att stödjas ytterligare av partnerskapet med QS Fund.

 

 • Guidning för Smaatos helår 2021 är att intäkterna förväntas uppgå till 39 miljoner euro och en justerad EBITDA förväntas uppgå till 13 euro miljoner, vilket representerar en justerad EBITDA-marginal på 33 procent.

 

 • MGIs kombinerade justerade EBITDA för koncernen växer på proformabasis för helåret 2020 från 29  till 37 miljoner euro efter transaktionen, justerad EBITDA för mediasegmentet växer på proformabasis för FY 2020 från 6 miljoner euro till 14 miljoner euro samtidigt som mediasegmentets EBITDA-marginal ökar från 9 % till 15 % .

 

 • Med tanke på den starka basen på 1,3 miljarder unika användare över hela världen, liksom de starka synergierna, förväntar vi oss stabila och ytterligare ökade kassaflöden genom att lägga till fler annonsörer och utgivare till vår medieplattform. Under integrationen efter förvärvet kommer ytterligare kostnads- och intäktssynergier att realiseras.

 

 • Värderingen, Enterprise Value, för Smaato uppgår till 140 miljoner euro och representerar en EV / EBITDA-multipel av 10,7x baserat på guidande för EBITDA för helåret 2021. Baserat på tillväxtförväntningar för 2022, som inkluderar förverkligandet av betydande synergier med Verve Group, förväntas EV/EBITDA-multipeln bli 6,8x. Transaktionen är omedelbart värdeskapande för MGIs-aktieägare baserat på denna multipel kombinerat med en förväntad ökning av EPS.

 

 • Efter transaktionen kommer MGIs nettoskuld6 att ligga på en nivå inom målintervallet 2-3x adj. EBITDA.

 

 • Köpeskillingen betalas helt kontant i samband med tillträde. Vid undertecknande överförs 10% av köpeskillingen på ett spärrat konto.

 

Smaatos digitala plattform med annonsteknologi är en molnbaserad SaaS-plattform för utgivare. Utgivare drar nytta av SaaS-plattformen som möjliggörskräddarsydda användarupplevelser och bättre intäktsgenerering med annonser i apparna. Smaato grundades 2005 och har sitt huvudkontor i San Francisco, Kalifornien, med ytterligare kontor i Hamburg, New York, Shanghai, Pune, Hyderabad, Peking och Singapore. Bolaget har cirka 150 anställda. 

Shanghai Qiugu Investment Partnership (Limited Partnership) och dess samarbetspartner Shenzhen QS Funds Management Co., Ltd.  förvärvade Smaato från grundarna och tidiga investerare 2016. Sedan dess har Smaato investerat i att vidareutveckla och optimera sin teknik för att organiskt växa företaget. SQI och dess dotterbolag, som leds av GP Shenzhen QS Funds Management Co., Ltd. ("QS Fund"), fokuserar på investeringar inom sektorn för digital marknadsföring. QS Fund grundades 2014 och är en innovativ fondförvaltare inom Private Equity . Ledningen har stor erfarenhet av kapitalmarknaderna och har åtagit sig att förvärva och integrera tillgångar av hög kvalitet över hela världen. QS Fund har samlat en mängd digitala medier som tillgångar för kunderna och har etablerat starka samarbeten och relationer med relevanta marknadsledare i Kina. QS Fund förvaltar också investeringsfonder för kinesiska försäkringsbolag.

Remco Westermann, VD Media och Games Invest SE

 

"Denna transaktion är ytterligare ett viktigt förvärv för MGI och vårt fjärde förvärv i år. Efter att vi redan fördubblat (+ 94%) MGIs mediesegment Verve under första kvartalet 2021 kommer Smaato nu  att på basis av proforma addera 51 procent i intäkter och 140 procent i EBITDA jämfört Verves resultat för helåret 2020. Detta förvandlar Verve till att bli en av de ledande ad-tech-aktörerna på det öppna internet världen över. De starka kostnads- och intäktssynergierna mellan Smaato och Verve Group tillsammans med tekniska innovationer och ytterligare investeringar i tillväxt kommer att säkerställa fortsatt stark tillväxt i vårt mediasegment. Detta förvärv lägger också till kritisk volym på vår plattform genom att addera ett stort antal starka utgivare. Det är en transformerande transaktion med stabila och långsiktiga EBITDA-bidrag till MGIs Verve Group.

 

Notes

Not 1) Smaato justerad EBITDA: EBITDA justerad för engångskostnader legalt och rådgivare.
Not 2) EV/EBITDA- multipel: Enterprise Value på 140 miljoner euro delat med Smaatos förväntade justerade EBITDA för relevant period.
Not 3) Baserat på reviderade IFRS resultaträkningar för Smaato och MGI, vänligen niotera att proforma ej har reviderats. De summerade siffronra ska ite utgöra eller anses vara en garanti för framtida utveckling av verksamheten eller den kombinerade finansiella utvecklingen. Följaktligen kan de faktiska framtida finansiella siffrona för de kombinerade bolagen väsentligt avvika från de kombinerade siffrorna som visas i tabellen ovan (dvs. I synnerhet beträffande EBITDA och EBITDA-marginal).
Not 4) Siffrorna kanske inte summerar på grund av avrundning.
Not 5) Justerad EBITDA MGI Group och Verve Group definierad som i MGIs bokslutskommuniké 2020.
Not 6) Skuldsättningsgrad för MGI definierad som i MGIs bokslutskommuniké för 2020.

 

Inbjudan till presentation för investerare, analytiker och media

 

Datum

Onsdagen 14 Juli 2021 kl. 14.00 CEST

Weblink

https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2-july-2021

Telefonnummer för att ringa in (OBS! PIN-koden som behövs för deltagarna)

SE: +46 856642651
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422
DE: +496913803430

Deltagare PIN-kod

98487779#

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest SE är skyldigt att offentliggöra i enlighet med (EU) marknadsmissbruksförordningen 596/2014. Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom de ansvariga personers byrå som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. De ansvariga personerna nedan kan kontaktas för ytterligare information.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD 

info@mgi-se.com

 

Sören Barz 

Chef för Investor Relations 

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, info@mgi-se.com 

www.mgi-se.com

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm 

Telefon: +46707472741 

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se 

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt 

Telefon: +49 69 9055 05 51 

Mail: mgi@edicto.de 

 

 

Om Media and Games Invest SE 

 

Media and Games Invest SE är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt med en CAGR på 76 procent sedan 2018.. Förutom stark organisk tillväxt har MGI-gruppen framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen integreras genom bl.a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen. 

 

Bolagets certified advisor  Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399. 

 

För mer information, besök: https://mgi-se.com/ 

 

 

Framåtblickande uttalanden

 

Denna release innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar företagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets och gruppens framtida verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, resultat, framtidsutsikter, förväntade tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "tänka", "får", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske", eller i båda fallen deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande, inklusive de proforma finansiella siffrorna som tas upp där, baseras på olika antaganden, varav många baseras i sin tur på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden [och proforma finansiella siffror] är rimliga, kan det inte ge några försäkringar om att de kommer att realiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan det faktiska resultatet eller resultatet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena på grund av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda förhållanden och andra viktiga faktorer kan orsaka att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i denna utgåva av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i denna utgåva (inklusive de proforma finansiella siffrorna) är fria från fel och läsare av denna utgåva bör inte lägga otillbörligt beroende av de framåtblickande uttalandena i denna utgåva. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller underförstått finns här talar endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller att offentliggöra revideringar av framtidsutsikter för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i denna utgåva, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 

 

 

 

 Dokument: MGI Smaato Ad Hoc Signing

1218252  13.07.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1218252&application_name=news&site_id=jotup