Media and Games Invest informerar om guidance för helåret 2021: Årlig intäktsökning på upp till 71% och EBITDA-tillväxt på upp till 123%, långt över de finansiella målen på medellång sikt

×

Felmeddelande

  • Notice: Trying to get property 'docs' of non-object i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() i eval() (rad 11 av /var/www/7/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
Information
Retrieved on: 
onsdag, juni 30, 2021 - 12:04pm
Stock Symbol: 
Geotags: Media and Games Invest informerar om guidance för helåret 2021: Årlig intäktsökning på upp till 71% och EBITDA-tillväxt på upp till 123%, långt över de finansiella målen på medellång sikt på grund av stark organisk tillväxt under första halvåret 2021

Onsdagen 30 juni, 2021 - Utlämnande av insiderinformation enligt artikel 17 MAR i förordning (EU) nr 596/2014

  • Guidance för intäkter1 helåret 2021: 220 miljoner euro - 240 miljoner euro, vilket motsvarar en omsättningstillväxt på upp till 71% jämfört med året innan (mål på medellång sikt: 25-30% per annum)  

 

  • Guidance för just. EBITDA1 helåret 2021: 60 miljoner euro - 65 miljoner euro, vilket motsvarar en EBITDA-tillväxt på upp till 123% jämfört med året innan (mål på medellång sikt baserat på förbättring av EBITDA-marginalen plus intäktsökning: 66-72% år2)

 

  • Överprestationen av de finansiella målen på medellång sikt under 2021 baseras till stor del på den starka organiska tillväxten på mer än 30 procent under första halvåret 20213

 

  • Guidance inkluderar inga ytterligare M & A-transaktioner vilket ger utrymme för ytterligare uppgång under andra halvåret 2021

30 juni, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) publicerar sin guidance för räkenskapsåret 2021. För helåret 2021 räknar MGI med att överstiga sitt tillväxtmål på medellång sikt på 25-30% omsättningstillväxt per år - siktar nu på mer än den dubbla tillväxttakten 2021 än ursprungligen förväntat. Detta resulterar också i en förväntad ökning av EBITDA för helåret 2021 - med sikte på en ännu högre takt än omsättningstillväxten.

Guidance för 2021 baseras på förvärv såväl som den starka organiska tillväxten på mer än 30%2 under första halvåret 2021. Den organiska tillväxten främjas av den starkaste pipelinen för organisk tillväxt i bolagets historia, vilket redan meddelades den 28 april 2021. Olika spellanseringar, plattformsutvidgningar och DLC: er genomfördes i Spelsegmentet ("gamigo"). gamigo lanserades till exempel Trove i Sydkorea, Trove på Nintendo Switch och släppte den slutna beta av Skydome. Ytterligare organiska projekt genomfördes också inom mediasegmentet ("Verve"). Verve inledde sin verksamhet i Japan och Brasilien och etablerade därmed starka team lokalt i marknaderna. Dessutom slöts många nya partnerskap med utgivare och annonsörer från spelsektorn samtidigt som Verve också lanserade den unika anonyma lösningen för personalisering av annonser ATOM, en lovande produkt för effektivt användarförvärv i en IDFA-mindre värld.

Guidance tar inte hänsyn till ytterligare kommande förvärv för 2021. Den inkluderar inte heller uttryckligen det möjliga förvärvet av Smaato som tillkännagavs den 21 juni 2021.

Not 1) Intäkter och just. EBITDA se definition bokslutskommuniké för helåret 2020- Not 2)Baserat på 27,5% justerad EBITDA-marginal (det mellersta intervallet för 25-30% justerat EBITDA-marginalmål) i kombination med 25-30% intäktsökning YoY baserat på finansiell utveckling för helåret 2020 som beräkningsunderlag. Not 3) Baserat på preliminära prognostiserade intäkter för första halvåret 2021.

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media och Games Invest SE är skyldiga att offentliggöra i enlighet med (EU) marknadsmissbruksförordningen 596/2014. Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom de ansvariga personers byrå som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. De ansvariga personerna nedan kan kontaktas för mer information.

 

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi-se.com. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD 

info@mgi-se.com

 

Sören Barz 

Chef för Investor Relations 

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, info@mgi-se.com 

www.mgi-se.com

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm 

Telefon: +46707472741 

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se 

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt 

Telefon: +49 69 9055 05 51 

Mail: mgi@edicto.de 

 

 

Om Media and Games Invest SE 

Media and Games Invest SE är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt med en CAGR på 45 procent under de senaste sex åren. Förutom stark organisk tillväxt har MGI-gruppen framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen integreras genom bl.a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen. 

 

Bolagets certified advisor  Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399. 

 

För mer information, besök: https://mgi-se.com/ 

 

 


1213786  30.06.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1213786&application_name=news&site_id=jotup