SBAB Bank AB (publ): Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Information
Retrieved on: 
onsdag, mars 31, 2021 - 8:01am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande 2021-03-31

 

 

Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum tisdagen den 28 april 2021 kl. 9.00.

 

Mötet sker digitalt via Skype eller Teams. Anmälda deltagare erhåller en länk via e-post.

 

Kallelsen till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2021 och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 31 mars 2021.

 

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats

www.sbab.se.

 

Kallelsen till årsstämman bifogas detta utskick.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef SBAB

Telefon: 072-451 79 37

E-post: erik.bukowski@sbab.seDokument: SBAB Kallelse Årsstämma 2021

Språk: Svenska
Företag: SBAB Bank AB (publ)
Box 4209
171 04 Solna
Sverige
Telefon: 08- 614 43 00
Epost: erik.wennergren@sbab.se
Internet: www.sbab.se
ISIN: DK0030034343
EQS News ID: 1179898SBAB Bank AB (publ)

/ 62 Kallelse till årsstämma
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1179898  31.03.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1179898&application_name=news&site_id=jotup