SCBC: Kallelse till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Information
Retrieved on: 
onsdag, mars 31, 2021 - 8:01am
Geotags: Pressmeddelande 2021-03-31

 

 

Kallelse till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) äger rum tisdagen den 28 april 2021 kl. 8.30 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

 

Kallelsen till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2021 och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 31 mars 2021.

 

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats

www.sbab.se.

 

Kallelsen till årsstämman bifogas detta utskick.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef SBAB

Telefon: 072-451 79 37

E-post: erik.bukowski@sbab.seDokument: SCBC Kallelse Årsstämma 2021

Språk: Svenska
Företag: SCBC
Sverige
EQS News ID: 1179900SCBC

/ Kallelse till årsstämma
Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group.

Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande.

 
Slut på meddelande EQS News-Service

1179900  31.03.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1179900&application_name=news&site_id=jotup