Coeli Fastighet II AB förvärvar en tredje fastighet i Bollmora

Information
Retrieved on: 
måndag, mars 29, 2021 - 10:00am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-03-29

Coeli Fastighet II AB förvärvar en tredje fastighet i Bollmora

 

Coeli Fastighet II AB ("Coeli") har den 26 mars 2021 ingått avtal om förvärv av fastigheten Tennet 8 i Tyresö till ett underliggande fastighetsvärde om 65 miljoner kronor. Fastigheten förväntas tillträdas omkring den 12 april 2021.

 

Coeli kommer under innehavstiden förädla fastigheten. Fastigheten är belägen i Bollmora Industriområde i Tyresö, endast några minuter från Tyresö Centrum. Området är utpekat i Tyresös utvecklingsplan för att på sikt omvandlas från industri till bostäder. Investeringen är således i linje med bolagets investeringsstrategi.

 

Fastigheten har en uthyrbar area om 1 694 kvm och en tomtareal om 2 750 kvm. Fastigheten har hyresintäkter om knappt 3 miljoner kronor och Coeli Fastighet II har efter förvärvet sammanlagda hyresintäkter om cirka 24 miljoner kronor per år. Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd som vårdcentral till Lideta Mälardalen AB.

 

"Vi är glada att meddela att vi återigen utökar vårt bestånd i Bollmora i Tyresö. Tennet 8 är det nionde förvärvet i Coeli Fastighet II och det tredje förvärvet inom kvarteret Tennet i Tyresö. Med detta förvärv återstår endast Coeli Fastighet II, Cirkle K och Tyresö kommun som fastighetsägare inom kvarteret. Vi har flera andra spännande investeringar i vår pipeline och hoppas kunna kommunicera fler affärer till bolaget inom kort", säger Jakob Pettersson, VD Coeli Fastighet II AB.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, verkställande direktör, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 mars 2021 klockan 10:00 CET.Dokument: Coeli Fastighet II AB förvärvar en tredje fastighet i Bollmora

1179155  29.03.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1179155&application_name=news&site_id=jotup