Nytt datum för årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

Information
Retrieved on: 
måndag, mars 22, 2021 - 1:06pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-03-22

 

Nytt datum för årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

 

Coeli Private Equity 2016 AB ("Bolaget"):s styrelse har idag beslutat att Bolagets ordinarie årsstämma flyttas till den 18 maj 2021.

Kallelse kommer att utfärdas i utsatt tid och enligt bestämmelser i bolagsordning och Aktiebolagslagen.

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 22 mars 2021 klockan 14:00 CET.Dokument: Nytt datum för årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)  

1177253  22.03.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1177253&application_name=news&site_id=jotup